Kliininen fysiologia

Kliinisellä fysiologialla tutkimme ihmisen elintoimintoja, niiden säätelyä ja häiriöitä. Tutkimuksiamme tarvitaan muun muassa tavallisten kansansairauksien, kuten astman ja sepelvaltimotaudin, diagnostiikassa.

Myös monien harvinaisempien sairauksien diagnostiikassa, seurannassa ja hoidon tehon arvioinnissa hyödynnetään kliinisen fysiologian tutkimuksia. Lisäksi potilaiden leikkaus- ja toimenpideriskien ja työkykyisyyden määrittämisessä käytetään tutkimuksiamme.

Mahdolliset häiriöt voi todeta mittaamalla elimistön mekaanisia, sähköisiä ja aineenvaihdunnallisia tapahtumia levossa, rasituksen tai muun altistuksen yhteydessä. Tarvittaessa teemme myös pitkäaikaisrekisteröintejä.

Tutkimuksiamme ovat

  • Hengitysfysiologiset tutkimukset

  • Sydäntutkimukset

  • Rasituskokeet

  • Ruuansulatuskanavan tutkimukset

  • Ääreisverenkierron tutkimukset

  • Hermoston tutkimukset

Tutkimukseen tuleva saa kutsukirjeen mukana kirjallisen potilasohjeen yksiköltä, joka hänet on tutkimukseen lähettänyt. Lähettävä yksikkö antaa potilaalle myös selkeät ohjeet lääkityksestä, jos se poikkeaa potilasohjeessa mainitusta.

Annettuihin ohjeisiin on syytä tutustua huolellisesti.

Vastuuhenkilö

Ylilääkäri Mika Kähönen