Toimenpideradiologia

Teemme Taysissa erilaisia toimenpideradiologisia tutkimuksia ja hoitoja, kuten aivojen ja vartalon alueen verisuonten varjoainekuvauksia, pallolaajennuksia, liuotushoitoja sekä syöpäsairauksien paikallishoitoja. Minimaalisesti kajoavan tekniikan avulla voimme diagnosoida ja hoitaa lähes kaikkien elinjärjestelmien sairauksia.

Toimenpideradiologiassa potilaan taudinmäärityksen ja hoidon apuna käytetään kuvantamislaitteita, varjoaineita sekä katetreja ja muita toimenpideradiologisia välineitä.

Tyypillisimpiä minimaalisesti kajoavia radiologisia toimenpiteitä ovat

  • Angioplastia, jossa ahtautunut verisuoni laajennetaan pallolaajennuskatetrin avulla
  • Verisuoniteitse tehtävät liuotushoidot, joissa verisuonen sisäinen tukos liuotetaan paikallisesti joko lääkkein tai mekaanisesti poistamalla
  • Embolisaatiot, joissa verisuonen sisäinen, poikkeava kohde tukitaan esimerkiksi verenvuodon tyrehdyttämiseksi
  • Valtimosuonen protetisaatiot muun muassa vatsa- tai rintavaltimon pullistumassa tai valtimosuonen ahtaumassa
  • Erilaiset syöpäsairauksien paikallishoidot.

Osan radiologisista toimenpiteistä teemme yhteistyössä esimerkiksi verisuonikirurgian, neurokirurgian tai gynekologian ammattilaisten kanssa.

Radiologisen toimenpiteen kulku

Kevyemmät radiologiset toimenpiteet teemme pääsääntöisesti paikallispuudutuksessa ultraääni-, tietokonetomografia- tai magneettitutkimushuoneissa. Vaativammat toimenpiteet teemme varsinaisissa toimenpideradiologian tutkimushuoneissa joko paikallispuudutuksessa tai yhteistyössä anestesiahenkilökunnan kanssa.

Potilaan ikä, yhteistyökykyisyys tai yleistila voi vaatia toimenpiteen ajaksi yleisanestesian eli nukuttamisen, mutta varaamme anestesiamuodon aina potilaskohtaisesti, tarpeen mukaan.

Ravinnotta olo ennen tutkimusta tai toimenpidettä vaihtelee yleisimmin neljästä kuuteen tuntiin. Tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen potilas saa syödä ja juoda normaalisti, ellei jatkohoito muuta edellytä.

Verisuoniteitse tehtävä radiologinen toimenpide tehdään tyypillisimmillään reisivaltimon kautta paikallispuudutuksessa, katetri-ohjainvaijeritekniikkaa apuna käyttäen. Myös varsinainen toimenpidevälineistö, kuten pallolaajennuskatetri, metalliverkkoproteesi tai tukoksen poistovälineistö, viedään kohteeseensa vastaavalla tekniikalla.

Digitaalisen subtraktioangiografian eli DSA-kuvantamisen yhteydessä käytetään myös jodipitoista varjoainetta, jolla tutkimuksen tai hoidon kohteena oleva verisuonimuutos saadaan näkyviin.

Verisuoniteitse tehtävän toimenpiteen jälkeen pistokohta suljetaan useimmiten klipsityyppisellä sulkuvälineellä, mutta myös perinteistä pistopaikan painamista umpeen käsin sekä hiekkapussein käytetään tietyissä tapauksissa. Toimenpiteen jälkeinen vuodelevon tarve vaihtelee toimenpiteestä riippuen, mutta yleisimmin se on kahdesta tunnista seuraavaan vuorokauteen.

Verisuonikeskus

Toimenpideradiologian ja verisuonikirurgian uusi moniammatillinen nopean toiminnan yksikkö, verisuonikeskus, aloitti toimintansa 1.1.2019. Uuden toimintamallin myötä verisuonikirurgisen potilaan hoitoprosessi nopeutuu ja kokonaistaloudellisuus lisääntyy.

Keskukseen sijoittuvat verisuonikirurgian poliklinikka-, vuodeosasto- ja valvontatilat sekä verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian toimenpidetilat. Uuden keskuksen toimenpidealueella hoidamme potilaita perinteisin leikkausmenetelmin, radiologisin toimenpitein ja näitä yhdistäen. Tekniikoiden ja välineistön kehittymisen myötä toimenpideradiologiasta on tullut varteenotettava hoitomenetelmä monessa sairaudessa.

Jo nykyisin teemme lukuisia neurokirurgisten, urologisten sekä gastroenterologisten potilaiden radiologisia toimenpiteitä. Uusi toimintaympäristö auttaa paitsi verisuonikirurgisten myös muiden erikoisalojen potilasryhmiä saamaan entistä nykyaikaisempaa ja kevyempää hoitoa. Tavoitteenamme on olla paitsi hyvän hoidon toteuttaja, myös koulutuksen, tutkimuksen ja alan kehityksen suunnannäyttäjä sekä vetovoimainen työnantaja ja yhteistyökumppani.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, yl Velipekka Suominen
Palvelupäällikkö Päivi Stenberg
Osastonhoitaja Annika Sárosi