Psykiatrinen avohoito

Psykiatrian avopalvelut

Tays tarjoaa psykiatrisen sairaalahoidon lisäksi mielenterveys- ja päihdepalveluita avohoidossa. Käytettävissä on myös matalan kynnyksen palveluja, joihin voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä.

Suurinta osaa mielenterveyden häiriöistä voidaan tutkia ja hoitaa kuntien perusterveydenhuollossa kuten sosiaali- ja terveysasemilla tai työterveyshuollossa. Peruspalveluissa hoidetaan myös psykiatrisia oireita, jotka liittyvät erilaisiin elämäntilannekriiseihin.

Vakavissa mielenterveyden ongelmissa ota yhteyttä kiireellistä apua tarjoaviin tahoihin, kuten oman kuntasi terveyskeskuspäivystykseen tai sen ollessa suljettuna Tays Päivystys Acutaan.

Matalan kynnyksen palvelut

Matalan kynnyksen palveluihin voit ottaa itse yhteyttä, kun olet huolissasi elämäntilanteestasi. Myös läheinen voi ottaa yhteyttä. Palvelut ovat maksuttomia.

Akuuttipsykiatrian poliklinikalla AkuuttiEnsiossa arvioimme vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivän potilaan hoidon tarvetta. Yhteyttä voi ottaa potilas itse, hänen läheisensä tai ammattihenkilö, puhelin 040 806 2606.

Useimpiin palveluihin tarvitaan lähete

Vakavia mielenterveys- ja päihdehäiriöitä hoidetaan Taysin polikliinisissä mielenterveyspalveluissa tai päiväsairaalayksiköissä. Erikoissairaanhoidon palveluihin tarvitaan yleensä lääkärin lähete, jonka perusteella arvioidaan hoidon tarve ja parhaiten tarvetta vastaava hoitotaho. Myös sairaalahoidon jälkeen potilaiden jatko- ja ylläpitohoito tapahtuu yleensä poliklinikoilla.

Alla olevasta hoitopaikkalistauksesta saat tarkempaa tietoa psykiatrian avopalveluista Taysissa. Hoitoyksiköiden yhteystiedot löytyvät linkeistä.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Aino Mattila, Mielialahäiriöiden vastuualue
Vastuualuejohtaja Jari-Pekka Klemettilä, Psykoosisairauksien vastuualue
Vastuualuejohtaja Kirsti Nurmela, Kriisi- ja aluepsykiatrian vastuualue