Sairaanhoitaja

Sisätaudit

Taysissa tutkimme ja hoidamme sisätautipotilaita, joiden sairauden syyn selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, esimerkiksi tähystyksiä, kuvantamista tai harvinaisia verinäytteitä. Vastaamme dialyysihoidosta, ravitsemushoidosta sekä vaativasta lääkehoidosta esimerkiksi veri- ja reumasairauksien sekä tartuntatautien hoidossa.

Sisätaudit jaetaan useisiin elinkohtaisiin erikoisaloihin, joita ovat

Sisätautisairauksille on tyypillistä, etteivät ne liity pelkästään yhteen lääketieteen alaan. Esimerkiksi diabetes on aineenvaihduntasairaus, mutta se aiheuttaa myös erilaisia sydän- ja munuaissairauksia.

Työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä välillä vaihtelee erikoisaloittain, samoin käytettävät hoitomenetelmät.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Tutkimme ja hoidamme sisätauteja Tays Keskussairaalassa sekä Tays Hatanpään, Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken sairaaloissa. Sydänsairauksien hoito on keskitetty Tays Sydänsairaalaan.

Suurin osa potilaista tutkitaan ja hoidetaan poliklinikoilla. Sisätautien erikoisalat ovat jakautuneet omiksi poliklinikoikseen, joilla hoidetaan erikoisalalle tyypillisiä sairauksia. Lisäksi tehdään alkuselvityksiä epäselvissä sairaudentiloissa.

Pieni osa potilaista tarvitsee osastohoitoa, esimerkiksi vaikean tulehdustautitilanteen tai liikkumiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Valtaosa osastojaksoista on alle viikon kestoisia.

Päivystyshoitoa tarvitaan tilanteissa, joissa sairaudentila voi pahentua ilman välitöntä hoitoa, kuten bakteeritulehduksissa tai kriittisissä sisäerityselinten sairauksissa.

Sisätautien päivystyspotilas hoidetaan joko Tays Ensiapu Acutan tarkkailuosastolla tai sisätautien päivystysosastolla. Potilaan jatkohoito tapahtuu kyseisen sairauden hoitoon keskittyneessä yksikössä. Usein potilas pääsee alkuselvitysten jälkeen suoraan kotiin tai jatkohoitoon terveyskeskukseen.

Taysin erityisosaaminen

  • Diabeettisen jalkahaavan hoito moniammatillisessa jalkatyöryhmässä.
  • Lisämunuaiskatetrisaatiotutkimus hoidossa.
  • Moniammatillinen lihavuusleikkaustyöryhmä.
  • Mahdollisuus nopealla aikataululla järjestettyyn poliklinikkakäyntiin ensiapukäynnin jälkeen, niin sanottu pikapoli.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jaakko Antonen
Ylihoitaja, HR-päällikkö Kaija Roine-Mentula
Ylihoitaja Riitta Koponen
Ylihoitaja Johanna Sirkka