Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelu on osa asiakkaan kuntoutus- ja hoitoprosessia tai palvelukokonaisuutta. Palveluprosessi on yksilöllinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä.

Apuvälineiden tarkoituksena on edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella jaettu eri toimijatahojen vastuulle. Asiakas saa apuvälinepalvelun joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kautta.

Terveyskeskusten apuvälinelainaamot huolehtivat kuntalaisten perusapuvälineiden lainaamisesta, erikoissairaanhoito vastaa erityisosaamista vaativista apuvälinepalveluista.

Apuvälinepalveluihin tarvitaan lääkärin lähete.

Vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet

1.1.2022 alkaen alueellinen apuvälinekeskus hankkii ja toteuttaa vammaispalvelulain mukaiset asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asunnon muutostyöt sekä autoilun apuvälineet. Tavoitteena on yhtenäistää vammaispalvelun toimintakäytäntöjä ja taata asiakkaille tasavertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta.

Hakemukset toimitetaan jatkossakin oman kunnan vammaispalveluun, jossa arvioidaan asiakkaan palvelun tarve ja tehdään päätös välineen hankkimisesta tai asunnon muutostyöstä. Myös apuvälineiden huollot hoidetaan jatkossa keskitetysti apuvälinekeskuksen kautta.

Vastuuhenkilöt

Kuntoutusylilääkäri Virpi Heikkinen
Palvelu- ja vastuuyksikköesimies (vt.) Jaana Larimo 
Palveluesimies (vt.) Hannele Leppiniemi