Kuntoutusohjaajat

Asiakas tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Yhteydenottaja voi olla myös terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on yhteensä 26 kuntoutusohjaajaa.

Kuntoutuspäällikkö Tuula Haukka-Wacklin
Tays, FinnMedi 5, 5. kerros, PL 2000, 33521 Tampere

Neuroalat ja kuntoutus

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö: Riitta Mäkilä

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, työikäiset muistisairaat, AVH-yhdyshenkilötoiminta: Riitta Pulkkinen

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö: Eija Väärälä

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma sekä aikuiset neurologisia sairauksia sairastavat: Kirsi Mattila

Asiakkaat, joilla on reumatauti, allergia tai ihosairaus: Jaana Mäkipää

Kuntoutustutkimus, amputaatiopotilaat sekä aikuiset syöpäpotilaat: Ilona Kuhmonen

Kuntoutustutkimus, työkyvyn tuki: Anne Sundberg

Keuhkosairaudet

Aikuiset hengityssairaat: Marika Nieminen

Silmäkeskus

Aikuisten näkö-ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaus, liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaus sekä apuvälinesovitukset: Satu Andersson

Lasten kuntoutusohjaus, näönkäytön ja liikkumistaidon ohjaus sekä apuvälinesovitukset: Heidi Haapalehto

Aikuisten näkö- ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaus, näönkäytön ja liikkumistaidon ohjaus sekä apuvälinesovitukset: Sinikka Yli-Kerttula

Näkövammaisten koululaisten (3. luokasta alkaen) ja aikuisten kuntoutusohjaus sekä apuvälinesovitukset: Margit Östman

Korva- ja suusairaudet

Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset: Merja Piirainen

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, alle 16-vuotiaat): Jaana Reuter

Yli 18-vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet: Katja Kokko

Lastentaudit

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset: Anne Jaakkola

Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset: Elsa Kaivanto

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia: Minna Latvala

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatriset potilaat: Mervi Mikkonen, sijaisena Harri Haapala

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaiset:

Tays Sydänsairaala

Aikuiset sydänpotilaat: