Hypoksia-altistuskoe

Liikennelentokoneiden sisätiloissa ilman happiosapaine on pienempi kuin merenpinnan tasolla, mikä voi muodostua ongelmaksi hengityselimistön sairaudesta kärsivillä henkilöillä. Tällä tutkimuksella selvitetään lento-olosuhteissa mahdollisesti kehittyvän happivajeen eli hypoksian astetta ja siten lentokelpoisuutta.

Hypoksia-altistuskokeeseen valmistautuminen

Hengitystieinfektion tai muun äkillisen sairauden parantumisesta pitää olla kulunut vähintään kaksi viikkoa. Sairastuessa täytyy ottaa yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

Säännöllistä lääkitystä voi jatkaa normaalisti, ellei tutkimukseen lähettävä lääkäri ole toisin määrännyt. Lääkitystä koskevat tiedot ovat tärkeitä, joten mukaan on otettava luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä.

Alkoholin käyttö tutkimuspäivänä ja sitä edeltävänä päivänä on kielletty. Tupakoimatta on oltava kaksi tuntia ennen tutkimusta. Suklaata, kahvia, teetä, kaakaota, kola- tai muita piristäviä juomia ei saa nauttia neljään tuntiin ennen tutkimusta. Kevyt aamiainen tai välipala kannattaa syödä 2–3 tuntia ennen tutkimusta.

Tutkimus kestää noin 1,5 tuntia. Tutkimustilanteeseen ei ole mahdollista ottaa mukaan saattajaa.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Aluksi potilas hengittää tavanomaista huoneilmaa ja tämän jälkeen noin 20 minuutin ajan matalahappista kaasuseosta. Veren happisaturaatiota mitataan korvaan kiinnitettävällä anturilla. Veren happiosapaine mitataan valtimoverinäytteestä, jonka lääkäri ottaa huoneilmahengityksen aikana ja altistusvaiheen lopussa. Happiosapaineen ja saturaation mittauksia käytetään lentokelpoisuuden arvioinnissa.

Tutkimuksen aikana potilas hengittää maskin kautta laitteeseen, joka rekisteröi hengityskaasuja.

Tutkimuksen jälkeen

Kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.