Tilt-testi

Kallistuskoe kippipöydällä

Kippipöydällä tehtävää kallistuskoetta käytetään tajuttomuus- tai huimauskohtausten diagnostiikassa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sydämen pumppauskykyä ja verenpaineen säätelyä.

Kallistuskokeeseen valmistautuminen

Tutkimusta ei voi tehdä äkillistä hengitystie-, suolisto- tai muuta infektiota sairastavalle. Jos sairastut, ota yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

Säännöllistä lääkitystä voi jatkaa normaalisti, ellei tutkimukseen lähettävä lääkäri ole toisin määrännyt. Lääkitystä koskevat tiedot ovat tärkeitä, joten mukaan on otettava lääkekortti tai luettelo käytössä olevista lääkkeistä.

Alkoholia ei saa käyttää ainakaan vuorokauteen ennen tutkimusta. Tupakointia on vältettävä vähintään kaksi tuntia ennen tutkimusta. Tutkimus ei vaadi paastoa, mutta raskasta ateriaa, kahvia, kola- tai energiajuomia ei saa nauttia neljään tuntiin ennen tutkimusta. Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä.

Tutkimus kestää noin 2 tuntia. Tutkimustilanteeseen ei voi ottaa mukaan saattajaa.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Tutkimuksen alussa hoitaja laittaa iholle mittaustarrat sydämen pumppaustoiminnan mittausta varten. Verenpainetta seurataan sormen ja olkavarren ympärille asetetuilla manseteilla. Mittaukset tehdään ensin makuulla, sitten pystyasennossa ja vielä lopuksi makuulla.

Tutkimuksen suorittaa kaksi hoitajaa, ja lääkäri käy tutkimuksen alussa ja lopussa tapaamassa potilasta.

Tutkimuksen jälkeen

Kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.