Laryngoskopiarasitus

Kliininen rasituskoe kurkunpään tähystyksellä

Tutkimuksella selvitetään hengityselimistön ja ylempien hengitysteiden toimintaa pyörällä toteutettavan rasituksen aikana. Laryngoskopiarasitusta käytetään rasituksen aikaisen toiminnallisen äänihuulisalpauksen eli VCD:n diagnostiikkaan.

Laryngoskopiarasitukseen valmistautuminen

Tutkimusta ei voi tehdä äkillisen hengitystieinfektion tai sen päättymistä seuraavan 2 – 4 viikon aikana. Sairastuessa täytyy ottaa yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon viimeistään tutkimusta edeltävänä  päivänä.

Lääkitystä koskevat tiedot ovat tärkeitä, joten mukaan on otettava luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä. Säännöllistä lääkitystä voi jatkaa normaalisti, ellei tutkimukseen lähettävä lääkäri ole toisin määrännyt.

Alkoholin käyttö tutkimuspäivänä ja sitä edeltävänä päivänä on kielletty. Tupakoimatta on oltava kaksi tuntia ennen tutkimusta. Suklaata, kahvia, teetä, kaakaota, kola- tai muita piristäviä juomia ei saa nauttia neljään tuntiin ennen  tutkimusta. Pari tuntia ennen tutkimusta voi syödä kevyen aamupalan tai aterian.

Mukaan on otettava polkupyöräergometrin polkemiseen sopiva vaatetus ja kengät. Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä tutkimukseen tullessa. Tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin 1,5 tuntia.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Tutkimuksen alussa puhalletaan spirometriapuhalluksia hoitajan ohjeiden mukaan. Puhallusten jälkeen potilas vaihtaa vaatteet. Laboratoriosta on mahdollista lainata sairaala-asua ja jalkineita.

Hoitaja kiinnittää sydänfilmitarrat rintakehälle ja raajoihin sekä verenpainemansetin olkavarteen. Muutaman minuutin levon jälkeen otetaan sydänfilmi ja mitataan verenpaine ja hengitystiheys.

Nenän limakalvot pintapuudutetaan suihkeella. Rasituskokeessa mukana oleva allergiakeskuksen lääkäri vie sieraimen kautta nenänieluun ohuen kuituoptisen tähystimen, jonka avulla seurataan kurkunpään toimintaa rasituksen aikana.

Rasitusvaiheessa hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormitetaan polkupyöräergometrillä vakioiduissa olosuhteissa lääkärin valvonnassa. Rasitusta lisätään valitulla kuormamäärällä yleensä minuutin aikavälein. Kokeen aikana mitataan syke- ja hengitystaajuutta, verenpainetta sekä rekisteröidään sydämen sähköistä toimintaa eli sydänfilmiä.

Rasitusta jatketaan tutkittavan uupumiseen asti, ellei erityisiä syitä lopettamiseen tätä ennen ilmene. Rasitusvaiheen päätyttyä seurantaa jatketaan muutaman minuutin ajan, rekisteröidään sydänfilmiä ja lopuksi mitataan verenpaine.

Rasituksen jälkeen puhalletaan spirometriapuhalluksia viiden minuutin välein 15 minuuttiin asti. Tarvittaessa hoitaja voi antaa vielä keuhkoputkia avaavaa lääkettä, jonka vaikutus mitataan samanlaisilla puhalluksilla noin 10-15 minuutin kuluttua.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimusta valvonut kliinisen fysiologian lääkäri laatii lausunnon rasituskokeen osalta. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.