Spiroergometria

Sydän-keuhkorasitus

Spiroergometria on monipuolisin käytettävissä oleva rasituskoemuoto. Siinä tavanomaiseen polkupyöräergometrilla poljettavaan rasituskokeeseen on liitetty suora elimistön kaasujenvaihdunnan eli hapen ja hiilidioksidin mittaus.

Tutkimuksella selvitetään suorituskyvyn rajoittumisen syitä esimerkiksi rasitushengenahdistuksessa ja väsymisessä. Spiroergometrialla selvitetään myös sydämen ja keuhkojen suorituskyvyn rajoittuneisuutta, kun arvioidaan työkykyä. Lisäksi voidaan selvittää hoidon ja kuntoutuksen tehoa, arvioida elintoimintojen varakapasiteettia ja mahdollisten leikkauskomplikaatioiden riskiä.

Spiroergometriaan valmistautuminen

Tutkimusta ei voi tehdä äkillisen hengitystieinfektion tai sen päättymistä seuraavan 2 – 4 viikon aikana. Sairastuessa täytyy ottaa yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

Mukaan on otettava luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä. Ennen tutkimusta ja sen aikana käytettävän lääkityksen ohjeistaa lähettävä lääkäri.

Koetta edeltävänä vuorokautena on vältettävä ylimääräistä rasitusta ja valvomista.

Alkoholin käyttö tutkimuspäivänä ja sitä edeltävänä päivänä on kielletty. Tupakoimatta on oltava kaksi tuntia ennen tutkimusta. Suklaata, kahvia, teetä, kaakaota, kola- tai muita piristäviä juomia ei saa nauttia neljään tuntiin ennen tutkimusta. Pari tuntia ennen tutkimusta voi syödä kevyen aamupalan tai aterian.

Mukaan on otettava polkupyöräergometrin polkemiseen sopiva vaatetus. Pyydämme välttämään hajusteiden käyttöä tutkimukseen tullessa.

Tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin kaksi tuntia. Lapsen mukana rasituksessa voi olla vanhempi tai saattaja.

Tutkimuksen kulku

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Tutkimuksen alussa puhalletaan spirometriapuhalluksia hoitajan ohjeiden mukaan. Puhallusten jälkeen potilas vaihtaa vaatteet. Laboratoriosta voi tarvittaessa lainata sairaala-asua ja jalkineita.

Hoitaja kiinnittää sydänfilmitarrat rintakehälle ja raajoihin sekä verenpainemansetin olkavarteen. Muutaman minuutin levon jälkeen otetaan sydänfilmi sekä mitataan verenpaine ja hengitystiheys. Maski asetetaan kasvoille ja siihen kiinnitetään hengityskaasuja rekisteröivä virtausanturi.

Rasitusvaiheessa hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormitetaan polkupyöräergometrillä vakioiduissa olosuhteissa lääkärin valvonnassa. Lapsipotilaille on laboratoriossa oma pyöränsä.

Rasitusta lisätään valitulla kuormamäärällä yleensä minuutin välein. Kokeen aikana mitataan syke- ja hengitystaajuutta, verenpainetta sekä rekisteröidään sydämen sähköistä toimintaa eli sydänfilmiä. Maskissa kiinni oleva anturi rekisteröi hengityskaasuja.

Rasitusta jatketaan tutkittavan uupumiseen asti, ellei erityisiä syitä lopettamiseen tätä ennen ilmene. Rasitusvaiheen päätyttyä seurantaa jatketaan muutaman minuutin ajan, rekisteröidään sydänfilmiä ja lopuksi mitataan verenpaine.

5 ja 10 minuuttia rasituksen päättymisestä puhalletaan myös spirometriapuhalluksia. Yleensä tämän jälkeen hoitaja antaa vielä keuhkoputkia avaavaa lääkettä, jonka vaikutus mitataan samanlaisilla puhalluksilla 10–15 minuutin kuluttua.

Lääkäri on mukana rasitusvaiheen alkamisesta tutkimuksen loppuun.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimusta valvonut kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.