Lasten hematologia ja onkologia

Lasten veri- ja syöpätaudit

Tutkimme ja hoidamme Taysissa veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia ja nuoria. Vastaamme kaikkien lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten syöpätautien hoidosta. Näihin kuuluvat leukemiat, aivokasvaimet ja muut kiinteät kasvaimet. Lisäksi hoidamme hyvän- ja pahanlaatuisia verisairauksia.

Lasten veritaudit ovat verenmuodostukseen liittyviä sairauksia. Veri koostuu punasoluista, valkosoluista ja verihiutaleista, ja veritauteja sairastavilla potilailla on häiriöitä näiden tuotannossa. Punasolujen häiriö ilmenee usein anemiana, valkosolutuotannon häiriö toistuvina tai vakavina infektioina, ja verihiutaleiden vähyys verenvuototaipumuksena.

Lasten ja nuorten syöpätaudeilla tarkoitetaan alle 18-vuotiailla todettavia pahanlaatuisia kasvaimia, joilla on taipumus kasvaa ja levitä ilman tehokasta hoitoa. Yleisin lasten ja nuorten syöpä on leukemia eli verisyöpä, joita on noin kolmasosa kaikista syövistä. Toiseksi suurin ryhmä ovat aivokasvaimet, joiden diagnoosikirjo on laaja. Viimeisen kolmanneksen muodostavat monimuotoiset kiinteät kasvaimet, kuten lymfoomat, hermosoluperäiset kasvaimet (neuroblastooma) ja munuaiskasvaimet.

Pirkanmaalla ja sen erityisvastuualueella veri- ja syöpätauteihin sairastuu vuosittain 30–40 lasta ja nuorta. Hoito kestää taudista riippuen puolesta vuodesta reiluun kahteen vuoteen. Hoitotulokset ovat Suomessa erinomaista kansainvälistä tasoa: yli 80 prosenttia syöpään sairastuneista lapsista ja nuorista paranee pysyvästi, ja leukemiapotilailla ennuste on jopa yli 90 prosenttia.

Lasten veritautien hoito Taysissa

Veritauteja sairastavia lapsia ja nuoria hoidetaan yhteistyössä Taysin, alueen keskussairaaloiden ja perusterveydenhuollon kanssa tapauskohtaisesti taudin vakavuusasteen mukaan.

Esimerkiksi lasten raudanpuute voidaan diagnosoida ja hoitaa terveyskeskuksessa. Toimimme tällaisten tautien yhteydessä pääosin konsulttina ja vastaamme niiden potilaiden hoidosta, joilla diagnostiikka tai hoito eivät perusterveydenhuollossa onnistu. Hemolyyttisten tautien hoito ja seuranta voidaan toteuttaa pääosin keskussairaaloissa.

Lasten syöpätautien hoito Taysissa

Kaikki lasten ja nuorten syöpätaudit diagnosoidaan ja hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Vastaamme lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten syöpätautien taudinmäärityksestä ja hoidosta Taysissa.

Pienimuotoisia hoitoja, esimerkiksi joitakin solunsalpaajainjektioita, voidaan toteuttaa keskussairaaloissa. Myös kontrollikäyntejä, infektioiden hoitoa ja seurantaa voidaan toteuttaa keskussairaaloissa.

Lasten verisyöpiä eli leukemioita hoidetaan lähes yksinomaan solunsalpaajalääkityksellä. Lasten kiinteiden kasvainten hoitoon kuuluu solunsalpaajien lisäksi usein leikkaushoitoa, ja osalla potilaista myös paikallinen sädehoito. Myös täsmähoitoa käytetään. Hoito räätälöidään aina potilaskohtaisesti.

Solunsalpaajakuurit annamme pääsääntöisesti osastolla, ja hoitojakson kesto vaihtelee päivästä noin viikkoon. Lyhyet lääkehoidot ja hoidon arviointitutkimukset toteutetaan päiväkäynteinä päiväosastolla. Poliklinikalla potilaat käyvät välikontrolleissa ja seuranta-aikana. Jonkin verran verikoekontrolleja hoitaa myös lasten kotisairaala.

Jälkiseuranta

Hoitojen jälkiseuranta tapahtuu pääosin Taysissa, mutta osa käynneistä ja tutkimuksista voidaan toteuttaa alueen keskussairaaloissa.

Taysin erityisosaaminen

Taysissa toimii Suomen ensimmäinen lasten uusiin, ns. varhaisvaiheen lääketutkimuksiin keskittyvä lääketutkimuskeskus (PeeTU), jonka puitteissa voidaan tarjota uusimpia hoitoja uusiutuneisiin kasvaimiin. Taysissa lasten ja nuorten kasvainten hoitojen myöhäisseuranta on järjestelmällistä senkin jälkeen, kun potilas täyttää 18 vuotta. Kyseessä on niin sanottu nuorisopoliklinikka, jonka toimintaa koordinoi aikuispuolen syöpätautien yksikkö.

Tampereen lasten, nuorten ja äitien terveyden tutkimuskeskuksessa toimii aktiivisesti lasten leukemian ja aivokasvainten perustutkimukseen liittyvä tutkimusryhmä. Niissä tunnistetaan syövän tautimekanismeja, parannetaan diagnostiikkaa ja kehitetään uusia hoitoja. Lisäksi osallistumme laajalti lasten syövän hoitojen kansainvälisiin hoitotutkimuksiin. Lähes kaikki lasten syövät hoidetaankin kansainvälisen hoito-ohjelman mukaisesti.

Taysin lasten veri- ja syöpätautien yksikkö on hyväksytty PaedCan-ERN -verkoston (European Reference Network for Paediatric Oncology) jäseneksi. Verkoston tavoitteena on lisätä eurooppalaista yhteistyötä lasten syöpien ja kasvainten diagnostiikassa, hoidossa, seurannassa ja tutkimuksessa, jotta voidaan varmistaa tasavertainen ja huippulaatuinen hoito siihen kuuluvissa sairaaloissa.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Olli Lohi
Osastonhoitaja Saila Mäkinen, etunimi.sukunimi@pshp.fi, p. 044 472 2933