Seksuaalineuvonta

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen elämää myös sairauden tai hoitojen aikana, vaikka sen merkitys ja ilmenemismuodot voivatkin muuttua. Hoitohenkilökuntamme vastaa potilaan kysymyksiin ja ohjaa hänet tarvittaessa seksuaalineuvojalle.

Seksuaalisuus vaikuttaa siihen, millaisena näemme itsemme ihmisenä – miehenä tai naisena. Seksuaalisuus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Olisi tärkeää, että ihminen kokisi seksuaalisuutensa myönteisenä asiana.

Suhtautuminen seksuaalisuuteen muuttuu ikäkausittain ja elämäntilanteen mukaan. Sairaus tai hoidot voivat aiheuttaa ongelmia monella elämänalueella. Sairaus ei kuitenkaan poista seksuaalisuutta, vaikka sen merkitys ja ilmenemismuodot voivat muuttua.

Hoidon aikana naistentautien osastolla tai poliklinikalla mieleen voi tulla erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä tai asioita, joista on lupa puhua. Hoitohenkilökunta vastaa kysymyksiin ja ohjaa tarvittaessa seksuaalineuvojalle.

Naistentautien seksuaalineuvonta Taysissa

Tarve seksuaalineuvontaan voi ilmetä esimerkiksi poliklinikkakäynnillä tai osastolla gynekologisen leikkauksen yhteydessä. Muun muassa emättimen kiputilat, yhdyntäongelmat, synnynnäinen rakennehäiriö tai syöpähoitojen aiheuttamat ongelmat voivat olla aiheena seksuaalineuvonnalle.

Seksuaalineuvoja kutsuu potilaan tai pariskunnan poliklinikalle kirjeitse. Tunnin pituisia käyntejä on tavallisimmin 1–3. 

Seksuaalineuvojat ovat suorittaneet seksologian erikoistumiskoulutuksen. Heillä on koulutuksensa myötä valmiuksia kohdata erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä antaa tietoa sairauden tai hoitojen vaikutuksista seksuaalisuuteen.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Riikka Niemi
Apulaisylilääkäri Kirsi Kuismanen