Virtsainkontinenssi

Virtsankarkailu

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on yleinen vaiva, joka on kiusallinen ja voi myös merkittävästi rajoittaa elämää. Ensisijaisia hoitomuotoja ovat lantionpohjan lihasharjoittelu, virtsarakon koulutus ja painonpudotus. Toteutamme Taysissa tarvittaessa myös lääke- ja leikkaushoitoja.

Hoitomahdollisuudet riippuvat virtsankarkailun tyypistä:

  • Ponnistusinkontinenssissa virtsaa karkaa fyysisen rasituksen tai ponnistuksen, esimerkiksi yskäisyn tai aivastuksen yhteydessä. Kerralla karkaava virtsamäärä on tällöin yleensä pieni.
  • Pakkoinkontinenssissa virtsa karkaa äkillisen virtsaamispakon aikana tai heti pakkotunteen jälkeen. Virtsaa karkaa silloin yleensä runsaasti, rakko voi jopa tyhjentyä kokonaan.
  • Sekatyyppisessä inkontinenssissa virtsaa karkailee sekä ponnistuksen että pakkotunteen aikana.
  • Ylivuotoinkontinenssissa virtsa ikään kuin valuu yli rakon. Useimmiten syynä on lantionpohjan laskeuma, mutta myös monet rakon hermotukseen vaikuttavat pitkäaikaiset sairaudet voivat heikentää rakkolihaksen supistusvoimaa.

Virtsanpidätyskyvyn häiriöitä hoidetaan ensisijaisesti lantionpohjan lihasharjoituksin, virtsarakon koulutuksella sekä tarvittaessa erilaisin lääkkein. Painonpudotus on usein myös oleellinen osa virtsainkontinenssin hoitoa.

Ellei tällainen hoito tuota riittävää apua ponnistustyyppiseen virtsankarkailuun, voi leikkaus olla aiheellinen. Leikkauksella korjattavaksi sopii vain osa virtsankarkailuoireista. Pakko-oireinen virtsankarkailu ei parane leikkauksella. Sekamuotoisessa virtsankarkailussa voidaan tarvita sekä lääke- että leikkaushoitoa.

Virtsankarkailun leikkaushoito Taysissa

Kun virtsankarkailu johtuu virtsaputken tukirakenteiden pettämisestä, on leikkauksesta odotettavissa hyvä tulos. Tilannetta selvitetään joskus erikoistutkimuksilla, kuten virtsateiden painetutkimuksilla eli urodynaamisella tutkimuksella ja joskus virtsarakon tähystyksellä eli kystoskopialla.

Leikkauspäätöksen tekevät potilas ja lääkäri yhdessä punniten odotettavissa olevaa hyötyä ja haittoja.

Virtsainkontinenssi korjataan paikallispuudutuksessa tehtävällä tukinauhan laitolla (TOT/TVT -leikkaus) tai polikliinisesti pistoshoidolla (Bulkamid®, Botox).

Nauhaleikkaus tehdään päiväkirurgisena toimenpiteenä Tays Keskussairaalassa tai Tays Hatanpään sairaalassa. Kotiutuminen voi tapahtua jo 3–4 tunnin seurannan jälkeen leikkauspäivänä, mikäli virtsaus onnistuu.

Toipuminen kotona

Sairausloman pituus on yleensä 5 - 10 päivää. Sairausloman aikana on syytä välttää raskaita kotitöitä ja raskasta liikuntaa. Pistoshoidossa sairausloman pituus on 1 - 2 vuorokautta.

Inkontinenssileikkaukseen liittyvistä haittaseurauksista

Virtsanpidätyksen korjaus on hyvin turvallinen leikkaus. Kuitenkin kaikkiin leikkauksiin liittyy haittaseurausten (kompilikaatioiden) riski. Valtaosa näistä on lieviä, eivätkä ne olennaisesti pidennä hoitoaikaa tai toitumista. Tavallisimpia haittaseurauksia ovat leikkausalueen tai -haavan tulehdukset ja verenvuodot, jotka voivat vaatia lääkehoitoa, verensiirtoa tai uutta leikkausta. Toisinaan virtsaamaan oppiminen saattaa kestää pitempään, poikkeuksellisesti viikkoja. Virtsateiden vauriot ovat mahdollisia ja voivat vaatia erikoishoitoa tai myöhempää korjausta. Pysyvät virtsarakon tyhjentämishäiriöt ovat harvinaisia. Laskimotukos alaraajoissa on harvinainen. Myös muita tässä mainitsemattomia hyvin harvinaisia jälkiseurauksia voi olla. Kompilikaatioriskiä lisäävät mm. ylipaino ja mahdollisesti aiemmin tehdyt leikkaukset. Nauhaleikkauksiin verrattuna pistoshoidoissa haittaseuraukset ovat selkeästi pienemmät.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Kirsi Kuismanen