Kaksi hoitajaa potilaan vuoteen äärellä

Hematologia, verisairaudet

Veritaudit

Verisairauksien keskuksessa tutkitaan ja hoidetaan veren sairauksia, joista valtaosan muodostavat pahanlaatuiset veritaudit. Meille lähetetään hoitoon oireiden tai löydösten vuoksi potilaita, joilla on esimerkiksi poikkeavuuksia verenkuvassa, poikkeavaa verenvuotoherkkyyttä tai tukostaipumusta, muusta kuin raudanpuutteesta johtuvaa anemiaa, suurentuneita imusolmukkeita tai suuri perna.

Taysissa tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat muun muassa

  • Akuutti tai krooninen leukemia
  • Plasmasolusyöpä eli myelooma
  • Myeloproliferatiiviset sairaudet: polysytemia vera, essentielli trombosytoosi, myelofibroosi
  • Veren hyytymishäiriöt: hemofiliat, von Willebrandin tauti, poikkeava tukostaipumus

Lisäksi Taysissa tehdään autologisia eli omasta kehosta peräisin olevien kantasolujen keräyksiä sekä annetaan niiden turvin intensiivihoitoja Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Myös lymfoomien diagnostiikka kuuluu Taysin hematologialle, mutta suurin osa lymfoomista hoidetaan syöpätautien klinikalla.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Suurin osa verisairauksista diagnosoidaan erikoissairaanhoidossa, jatkohoito ja -seuranta voidaan järjestää myös perusterveydenhuollossa. Kroonisten verisairauksien diagnosointia, seurantaa ja hoitoa toteutetaan Tays Keskussairaalassa, Hatanpäällä ja Valkeakoskella.

Valtaosa potilaistamme hoidetaan poliklinikalla. Akuuttia leukemiaa sairastavat tulevat Taysiin yleensä päivystyspotilaina ja he tarvitsevat ainakin aluksi osastohoitoa. Jatkohoito ja seuranta toteutetaan joko Taysin poliklinikalla tai omassa keskussairaalassa.

Yleisimpiä tutkimuksia ovat luuydinnäytteet, joista tehdään mikroskooppitutkimuksia, solujen pintamerkkitutkimuksia ja erilaisia solujen geneettisiä tutkimuksia. Luuydinnäyte voidaan ottaa joko imunäytteenä eli aspiraationa tai koepalana eli biopsiana.

Verisairauksia hoidetaan muun muassa solunsalpaajayhdistelmillä, erilaisilla immunologisilla hoidoilla, verituotteilla ja kantasolusiirroilla. Verisairauksia sairastavat potilaat ovat usein herkkiä infektioille, joten antibioottihoidot ovat tavallisia.

Käsihygienia on erityisen tärkeää. Osastolle ei myöskään saa tulla flunssaisena eikä osastolle saa tuoda eläviä kasveja.

Taysin erityisosaaminen

Taysissa on erityisen hyvä verisairauksien kliininen ja laboratoriodiagnostiikka. Diagnostiikkaa tehdään yhdessä hematologisen, genetiikan ja patologian laboratorioiden kanssa, ja diagnostiikkapalavereja pidetään säännöllisesti.

Väestöpohjamme on laaja, ja leukemioiden hoitoon osallistuva henkilökunta on pitkälle koulutettua ja kokenutta. Immuunipuutteisten potilaiden hoitoon perehtyneet infektiolääkärit osallistuvat myös säännöllisesti hoitoon. Leukemioiden hoito noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.

Kaikki autologinen kantasolukeräystoiminta on Taysissa keskitetty verisairauksien keskukseen, jossa tehdään myös syöpätautien ja lastentautien klinikoiden tarvitsemat kantasolukeräykset. Tästä syystä kantasolukeräystiimi on varsin kokenutta ja osaavaa. Taysiin lähetetään keräykseen potilaita, etenkin pienikokoisia lapsipotilaita, myös muualta Suomesta.

Vastuuhenkilöt

Vt. ylilääkäri Outi Laine
Apulaisylilääkäri Marja Sankelo