Digitalisaatio uudistaa toimintaa ja joustavoittaa asiointia

Uudistamme toimintaamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - tavoitteemme on olla tulevaisuudessa Suomen digitaalisin yliopistosairaala.

Taysissa on toistaiseksi järjestetty 3000 etävastaanottoa.

Taysissa on kehitetty digitaalisia palveluja asiakkaille ja ammattilaisille. Digitalisoinnin tavoitteena on mm. parantaa asiakaspalvelua, sujuvoittaa tutkimuksia ja hoitoa sekä parantaa hoidon tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Digitalisointi muuttaa ammattilaisen toimintatapoja ja vapauttaa resursseja hoitotyöhön.

OmaTays on Taysin sähköisen asioinnin palvelu, joka sisältää jo nyt lukuisia palveluja ja laajenee vaiheittain. Sähköinen äitiyskortti palvelee odottavia äitejä, syöpäpotilaat käyttävät digitaalista oirepäiväkirjaa ja dialyysipotilailla on OmaHemo-palvelu. Hoitajilla on käytössään Mobi-laitteet, joissa on useita työssä välttämättömiä sovelluksia. Älylääkekaappi sekä sisäisiin tilauksiin luotu Paketti-palvelu sujuvoittavat hoitotyötä ja lisäävät potilasturvallisuutta.

OmaTays

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays otettiin käyttöön vuonna 2017. OmaTays kokoaa mm. potilaan ajanvaraukset, hoitoon liittyvät kyselyt ja hoitokeskustelut, etävastaanoton sekä puolesta asioinnin samaan palveluun. Käyttöä laajennetaan vaiheittain uusiin yksiköihin ja palveluihin. Palvelulla on jo noin 100 000 käyttäjää.

» Lue lisää OmaTaysista

» Siirry OmaTaysiin

Mobi

Mobi on Taysin ammattilaisen käytössä oleva, taskuun sopiva mobiili älylaite. Mobilla hoitaja voi esimerkiksi tarkastella hoitomääräyksiä, vastaanottaa hoitajakutsuja ja tehdä kirjauksia potilaan vierellä ollessaan. Mobilla lääkäri voi luoda hoitomääräyksiä ja sanella esimerkiksi tutkimuspyynnöt ja potilaskertomukset jo potilaskierron aikana.

Paketti

Paketti on sairaanhoitopiirin sisäinen tukipalvelujen tilausjärjestelmä. Siihen yhdistetään järjestelmä kerrallaan kaikki hoitoyksiköiden näkökulmasta keskeiset tukipalveluiden tilausjärjestelmät. Paketin kautta voi hoitaa vaikkapa tekstiili- ja tarviketilaukset tai äkilliset siivouspyynnöt ja korjaustarpeet.

Tays Tabu - visuaalisen raportoinnin työkalu

Sairaalassa on satoja eri tietojärjestelmiä, mikä aiheuttaa haasteita saada oikea tieto oikea-aikaisesti oikeille henkilöille. Tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen työkaluksi on luotu Tays Tabu. Tays Tabusta henkilökunta pääsee hyödyntämään päivittäin kirjattuja tietoja ja porautumaan dataan monipuolisesti. Tietoa voi hyödyntää päätöksenteon, johtamisen ja kehittämisen tukena.

» Ajantasaista tietoa päivystyksestä: Acutan ruuhkamittari
» Vuodeosastojen tilannekuva: Oikeaa tietoa oikeaan aikaan - Tays kehittää tiedolla johtamista

Syövänhoidon verkkopoliklinikka

Syövänhoidon verkkopoliklinikka on syöpäpotilaiden ja heitä hoitavien ammattilaisten mobiilisovellus. Sovelluksessa potilas voi käydä hoitokeskusteluja henkilökunnan kanssa ja hänelle voidaan lähettää hoitoon liittyvä kyselyjä. Oirekyselyiden avulla ammattilaisella on alustava tilannekuva potilaan voinnista jo hänen saapuessaan vastaanotolle. 

Uoma - potilaslogistiikkajärjestelmä

Uoma-potilaslogistiikkajärjestelmää on käytetty Taysissa jo vuodesta 2016. Uomasta nähdään Pirkanmaan kuntien vapaat jatkohoitopaikat ajantasaisesti. Uoma nopeuttaa potilassiirtoja, mikä puolestaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tuo kustannussäästöä. Uoman avulla kuntarajat ylittävät siirrot sujuvat kätevästi. Aiemmin kuntien paikkoja kyseltiin puhelimitse tiedustelemalla, nyt hoitajat saavat tilannekuvan hetkessä. Uoman avulla voi myös jo ennakkoon ilmoittaa potilaan jatkohoitoon.