Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

Sairaanhoitopiirit, 3 jäsentä

dosentti, johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen, PSHP, puheenjohtaja, esittelijä
professori, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki, EPSHP, varapuheenjohtaja
osastonylilääkäri Ville Hällberg, KHSHP

Tutkimusryhmät, 3 jäsentä

professori, ylilääkäri Timo Paavonen, Fimlab Laboratoriot Oy, TaY/MED
professori, ylilääkäri Mika Kähonen, TaY/MED
professori, ylilääkäriTeuvo Tammela,  TaY/MED, PSHP

Tieteellinen asiantuntemus/monialaisuus, 6 jäsentä

dekaani, professori Tapio Visakorpi, TaY/MED
apulaisprofessori, apulaisylilääkäri Hannele Laivuori, TaY/MED, PSHP
professori Eija Paavilainen, TaY/SOC
professori Anssi Auvinen, TaY/SOC
professori, ylilääkäri Anja Tuulonen, PSHP
professori, ylilääkäri Kaija Puura, TaY/MED, PSHP

Pysyvä asiantuntija

tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, PSHP

Tutkimustoimikunnan sihteeri

toimikuntasihteeri Aila Kätkä, TtM, PSHP
p. 050 520 1855, etunimi.sukunimi@pshp.fi

varahenkilö
tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä , sosionomi, PSHP
p. 03 311 66105, etunimi.sukunimi@pshp.fi