Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta koordinoi väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä strategioita ja suunnitelmia Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Sairaanhoitopiirin hallitus nimeää neuvottelukunnan toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on edustajat yhteiskunnan niiltä aloilta, joilla on merkitystä terveyden edistämiseksi. Terveyden edistämisen neuvottelukunta kokoontuu viisi kertaa vuodessa.

Terveyden edistämisen alueellisen koordinaation tavoitteena on horisontaalisen, poikkihallinnollisen maakunnan strategian ja kokonaisuuden rakentaminen ja painopistealueiden määrittely. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset strategiat ja suunnitelmat valmistellaan yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiirin muun ohella edistämään väestön terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta. Tämä tapahtuu tarjoamalla asiantuntemusta ja tukea eri toimijoille alueellisessa suunnittelussa, järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.

Terveyden edistämisen neuvottelukunta:

  • toimii alueellisen terveyden edistämisen koordinaation ohjausryhmänä
  • tekee toimenpide-ehdotuksia niistä asioista, joihin on tarpeen keskittyä
  • tekee tunnetuksi terveyden edistämisen työtä.

Terveyden edistämisen neuvottelukunnan toimenpide-ehdotusten toimeenpanon koordinaatiosta vastaa perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri. Toimeenpanossa keskeiset työryhmät ovat:

  • alueellinen terveyden edistämisen työryhmä
  • Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto (kunnissa hyvinvointikoordinaatiosta vastaavat henkilöt)
  • erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä
  • alueellinen ravitsemustyöryhmä

Terveyden edistämisen neuvottelukunnan jäsenet 2017 –

Kunnallisneuvos Antero Saksala, Pirkkala, puheenjohtaja
Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto, varapuheenjohtaja
Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö, esittelijä
Toiminnanjohtaja Ulla Harala, Hämeenmaan Sydänpiiri
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä
Yliopiston lehtori Pirjo Lindfors, Tampereen yliopisto
PSHP:n hallituksen jäsen Tuukka Liuha
PSHP:n hallituksen jäsen Leena Mankkinen
Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, PSHP
Johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, Tampere
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, Nokia
Koordinointipäällikkö Riitta Salunen, PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö, sihteeri

Yhteystiedot

Esittelijä Maarit Varjonen-Toivonen