Viralliset ilmoitukset

Julkaisemme verkkosivustollamme kaikki sairaanhoitopiirin viralliset ilmoitukset, kuten valtuuston kokouskutsut, pöytäkirjojen nähtävilläolon ja ilmoitukset apurahahakemuksista, sekä muiden viranomaisten, kuten hallinto-oikeuden, päätöksiä.

Sairaanhoitopiirin valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat julkaistaan verkkosivustollamme ilmoituksissa mainittuina päivinä.

Julkaisemme 1.2.2018 alkaen viranhaltijapäätökset kansalliset kynnysarvot alittavista hankinnoista ja vakituiseen virkaan ottamisista niiden muutoksenhakuajan. Kaikki viranhaltijapäätökset ovat edelleen nähtävillä sairaanhoitopiirin kirjaamossa, josta voi myös pyytää pöytäkirjanotteen.

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja kuntalaisten katsotaan saaneen päätöksistä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Työpaikkailmoitukset löytyvät  -sivulta. Ajankohtaiset asiat puolestaan on koottu tiedotearkistoon.