Korona-altistukset

Tays ilmoittaa Facebookissa ja Twitterissä niistä infektioyksikön tietoon tulleista altistustilanteista, joissa mahdollisesti altistuneita henkilöitä ei tunneta tai voida muutoin suoraan tavoittaa. Tays ei julkaise sellaisia altistustilanteita, joissa altistuneisiin saadaan yhteys muulla tavoin. Kunnat vastaavat omien toimipisteidensä, kuten koulujen ja päiväkotien altistustilanteiden tiedottamisesta.