Koronarokotusten tilanne Pirkanmaalla

Rokotusluvuissa on mukana Pirkanmaan kuntien sekä yksityisten toimijoiden antamien rokotusten tiedot. Raporttia päivitetään viikoittain.

Tilanne 19.2.2021

Rokotettu 1. kerran
(%)

Rokotettu 2. kerran
(%)

Vaihe 1

Teho-osastojen henkilöstö,

Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen, päivystysosastojen ja ensihoidon henkilöstö

84,4

59,9

Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen, koronanäytteenoton tai koronavirus-diagnostiikkaa tekevää henkilöstö

100

42,4

Asumispalveluyksiköiden asukkaat

91,3

18,5

Asumispalveluyksiköiden henkilöstö

62,5

7,3

Vaihe 2

Ikääntyneet

10,8

0,3

Riskiryhmiin kuuluvat

5,8

0

Vaihe 3

Koko väestö