Koronarokotusten tilanne Pirkanmaalla

Rokotusluvuissa on mukana Pirkanmaan kuntien sekä yksityisten toimijoiden antamien rokotusten tiedot.

Päivitetty 4.5.2021

Rokotettu 1. kerran
(%)

Rokotettu 2. kerran
(%)

Vaihe 1

Teho-osastojen henkilöstö,

Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen, päivystysosastojen ja ensihoidon henkilöstö

86,3

59,9

Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen, koronanäytteenoton tai koronavirus-diagnostiikkaa tekevää henkilöstö

100

43,9

Asumispalveluyksiköiden asukkaat

99,6

18,5

Asumispalveluyksiköiden henkilöstö

62,9

7,3

Vaihe 2

Ikääntyneet (70 vuotta täyttäneet)

26,2

0,6

Riskiryhmiin kuuluvat, ryhmä 1

99,1

7,7

Riskiryhmiin kuuluvat, ryhmä 2

65,9

0,7

Vaihe 3

Koko väestö