Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset

Pirkanmaalla toimii alueellinen pandemiaohjausryhmä eli "koronanyrkki", joka koordinoi alueellista viranomaistyötä ja toimenpiteitä. Viikoittain tiistaisin kokoontuvassa ryhmässä seurataan epidemiatilannetta sekä epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta.

Epidemiatilanne 26.2.2021

Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen mukaisesti kiihtymisvaiheessa.

Katso lisätietoa koronavirusepidemian vaiheiden määrittelystä STM:n sivuilta.

Yleisiä ohjeita

Koronavirus tarttuu lähikontakteissa pääasiallisesti pisara- tai kosketustartuntana. Tartunnan ehkäisyssä tärkeintä on riittävän turvavälin (vähintään 2 metriä) pitäminen toisiin ihmisiin, fyysisen kosketuksen välttäminen sekä käsihygieniasta ja yskimishygieniasta huolehtiminen.

Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää. Kasvomaskin käyttäminen ei vähennä turvavälien, käsihygienian ja yskimishygienian noudattamisen merkitystä.

Mihinkään yksityisiin tai julkisiin kokoontumisiin ei mennä sairaana. Koronatartunnan saanut henkilö on tartuttava jo ennen oireiden ilmaantumista tai voi olla koko ajan oireeton ja silti tartuttaa tautia eteenpäin. Tästä syystä tartunnantorjuntaan tähtäävät suositukset ja rajoitukset tulee ottaa huomioon myös oireettomien henkilöiden kokoontumisissa.

Vaikka käyttäisi kasvomaskia suositusten mukaan, koronatartunnan voi silti saada. Jokaisen pitää varata aika koronatestiin heti, jos saa hengitystieinfektion oireita. Oireisena ei saa liikkua kodin ulkopuolella, paitsi kun käy koronatestissä. Silloin pitää käyttää matkalla kasvomaskia.

Toistaiseksi voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset

Maskisuositus kiihtymisvaiheen epidemiatilanteessa

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa (THL:n suosituksen mukaisesti):

 • Julkisessa liikenteessa ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa
 • Yliopistossa ja korkeakouluissa
 • Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
 • Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi
  • Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
  • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
  • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
  • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
  • Museot, kirjastot, galleriat
  • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat
  • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
  • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
  • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
  • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit, festarit ym.

Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

Katso ohje kokonaisuudessaan: Suositus kansalaisille kasvomaskien käytöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Etätyösuositus

Pirkanmaalla noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Terveydenhuollon yksiköissä vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja kriittisesti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien Taysin kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille.

Maskin käyttöä suositellaan. Katso Taysin ohje.

Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoilta edellytetään suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä. Katso ohje vierailuista asumispalveluyksiköissä.

Rajoitukset ja suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin 15.3.2021 asti

Kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella aluehallintoviraston (Avi) päätöksen nojalla.

Abiturienttien penkkariajelut ja vanhojen tanssit on suositeltu järjestettäväksi vasta kirjoitusten jälkeen, jos kokoontumiset ovat tartuntatilanteen kannalta silloin mahdollisia. Abeille on lisäksi suositeltu omaehtoista kahden viikon karanteenia ennen kirjoituksia ja kirjoitusten aikana.

Enintään kymmenen hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Avi suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Avin uusin päätös on voimassa 31.3.2021 asti.

Suositukset yksityistilaisuuksiin toistaiseksi

Pirkanmaalla suositellaan, että harkitaan yksityistilaisuuksien (kuten häiden, syntymäpäivien, hautajaisten, valmistujaisten tai illanistujaisten) järjestäminen tarkoin. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, ovatko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Liikuntaharrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat (ml. uimahallit, jäähallit, kylpylät ja saunat) suositellaan pidettäväksi suljettuina 15.3.2021 asti, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

 • Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta on mahdollista kaikissa sisäliikuntatiloissa, mukaan lukien koulujen uimaopetus. 12-19 -vuotiaiden sisäliikuntaryhmät toteutetaan korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskia.
 • Uimahallissa uinti ja allasjumppa on lisäksi mahdollista turvavälein eläkeläisille (eläkeläiskortilla) sekä niille, joille uinti on osa lääkinnällistä kuntoutusta, molemmat asiakasryhmät erikseen määriteltyinä aikoina.
 • Lisäksi mahdollistetaan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuva ammattilaisurheilu OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminta sekä Olympiakomitean tukiurheilijoiden ja OKM:n apurahaurheilijoiden urheilu

Alle 12-vuotiaille järjestetyt kilpailut ja ottelut ovat sallittuja ilman Avin rajoituksen mukaista yli kymmenen hengen yleisöä.

12-19 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä aikuisten kilpailu- ja ottelutapahtumat kuntien sisäliikuntatiloissa (ml. jäähallit) on toistaiseksi kielletty, ellei ole kyse edellä poikkeuksena mainitusta ammattilaisurheilusta. Ulkotiloissa voidaan järjestää 12-19 -vuotiaiden lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutapahtumia, kun turvallisuussuunnitelma on tehty. Kilpailu- ja ottelutoiminnassa ei voi olla yli 10 henkilön yleisöä Avin kokoontumisrajoituksen vuoksi sisällä eikä ulkona.

Lasten ja nuorten harjoitukset järjestetään niin, että joukkueet eivät kohtaa toisiaan muissa tiloissa kuin kentällä/salissa. Liikuntatilan koko ratkaisee, kuinka monta 12-19 -vuotiaiden 10 henkilön ryhmää voi harjoitella kerrallaan samassa tilassa. Esimerkiksi jääkiekkokaukalossa voi harjoitella samanaikaisesti kaksi kymmenen henkilön ryhmää kaukalon eri päissä.

Lasten harrastuksissa vanhemmat eivät odota lapsiaan sisätiloissa. Joukkueiden mukana ovat vain välttämättömät toimihenkilöt. Hygieniaohjeita ja turvavälejä noudatetaan. Pukuhuoneiden käyttö minimoidaan. Maskin käyttöä suositellaan kaikissa tilanteissa liikuntasuorituksen ulkopuolella. Seurat vastaavat harjoitusten järjestelyistä ja turvallisuudesta.

Aikuisten harrastustoimintaa ei toistaiseksi suositella sisätiloissa. Yli 10 henkilön yleisötapahtumia ei voi Avin kokoontumisrajoitusten mukaisesti järjestää edes ulkona.

Muut 15.3.2021 asti voimassa olevat suositukset

 • Nuorisotilat suositellaan suljettaviksi mutta 10 hengen ohjatut harrastukset ovat niissä sallittuja
 • Kirjastojen lehtienlukusalit suositellaan suljettaviksi
 • Museoissa ja kirjastoissa noudatetaan 10 henkilön kokoontumisrajoitusta
 • Huvi- ja sisäleikkipuistot suositellaan suljettaviksi
 • Kauppakeskuksissa suositellaan suljettaviksi oleskelutilat 
 • Työväen- ja kansalaisopistot ja taiteen perusopetus voivat siirtyä lähiopetukseen niiltä osin kuin etäopetus ei ole mahdollista, mutta yli 12-vuotiaiden kohdalla noudatetaan 10 henkilön kokoontumisrajoitusta. Aikuisten sisäliikunta suositellaan edelleen pidettäväksi suljettuna.
 • Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti leviämisvaiheen maakuntiin ja ulkomaille

Muut suositukset

Abiturienteille suositellaan omaehtoista karanteenia kaksi viikkoa ennen ensimmäistä ylioppilaskirjoituspäivää ja kirjoitusten ajan.

Rippileirit järjestetään korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä.

Vertaistukiryhmät voivat toimia kymmenen henkilön ryhmissä. Sylivauvoja, jotka eivät vielä etene itsekseen eteenpäin, ei lasketa mukaan lukumäärään.

Ravintoloiden toiminnan poikkeukset 28.2.2021 asti

Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Rajoitukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka.

Avin päätökset ja taustatietoa epidemian vaiheista

Tietoa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) ajankohtaisista asioista ja päätöksistä:

Lue lisää epidemian vaiheiden kriteereistä:

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset löytyvät kunkin kunnan sivuilta. Linkit vievät suoraan kuntien koronainfosivulle, mikäli kunnalla on olemassa sellainen. Muussa tapauksessa linkki vie kunnan verkkosivujen etusivulle.

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän ("koronanyrkin") jäsenet

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Johtajaylilääkäri Juhani Sand, puheenjohtaja
Hallintoylilääkäri Eija Tomas
Infektioylilääkäri Jaana Syrjänen
Infektiolääkäri Janne Laine

Kuntajohtajat
Pormestari Lauri Lyly, Tampere (varahenkilö Juha Yli-Rajala, Tampere)
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, Nokia
Kaupunginjohtaja Kari Tolonen, Ikaalinen (varahenkilö Antti Peltola, Akaa)

Sote-johtajat
Sote-palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen, Tampere (varahenkilö Lauri Seinelä, Tampere)
Perusturvajohtaja Paula Paavilainen, Pirkkala (varahenkilö Marika Lanne, Kangasala)
Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, Sastamala (varahenkilö Tarja Soukko, Hämeenkyrö)

Sivistystoimen johtajat
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä (varahenkilö Markku Valkamo, Valkeakoski)

Ely-keskus 
Ylijohtaja Juha Sammallahti (varahenkilö valmiuspäällikkö Suvi Vainio)

Länsi-Suomen AVI
Aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen

THL
Ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg
Asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa

Kutsuttuina
Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, Jämsä
Sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Viestintäjohtaja Elina Kinnunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sihteeri
Toimistosihteeri Elina Ranta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri