Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset

Pirkanmaalla noudatetaan THL:n koronasuosituksia. Tarkempaa tietoa koronaviruksen tarttumisesta ja suojautumisesta saat THL:n sivuilta: Ajankohtaista koronaviruksesta - THL.

Pirkanmaalle on nimetty pandemiaohjausryhmä eli "koronanyrkki", joka koordinoi alueellista viranomaistyötä ja toimenpiteitä. 

26.4.2022 lähtien pandemiaohjausryhmä kokoontuu vain tarvittaessa. Tätä sivua päivitetään ainoastaan silloin, jos koronatilanne muuttuu oleellisesti ja ohjausryhmä kokoontuu.

Alueelliset suositukset ja rajoitukset 4.5.2022

Maskisuositus

Pirkanmaan maskisuositus on yhdenmukainen THL:n kansalaisten maskisuosituksen kanssa.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Maskin käyttöä ruuhkissa kannattaa harkita erityisesti, jos  

  • on rokottamaton aikuinen

  • on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta

  • hakeutuu koronaepäilyn vuoksi testiin tai hoitoon

  • joutuu välttämättömästä syystä liikkumaan hengitystieoireisena kodin ulkopuolella

  • tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä

THL:n ja Pirkanmaan maskisuositus ei koske työpaikkoja ja työskentelytilanteita, joissa maskien käyttö perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen. Näistä päättää työnantaja riskinarvioinnin perusteella ja Työterveyslaitoksen ohjeistuksen pohjalta.

Eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan tai tilaisuuksissaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 26.4. tekemän linjauksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta sairaaloiden osastoilla, poliklinikoilla sekä muissa potilaiden hoito-, tutkimus- ja vastaanottotiloissa. Ensihoidossa ja päivystyksissä FFP2-hengityksensuojainta suositellaan hengitystieinfektio-oireisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon. Koronapotilaiden lähihoidossa ja koronanäytteenotossa suositellaan niin ikään FFP2-hengityksensuojaimen käyttöä.

Ympärivuorokautisen hoivan asiakastiloissa, joissa liikkuu asukkaita, asiakkaita tai heidän läheisiään, kotihoidossa sekä riskiryhmien sosiaalihuollon avopalveluissa suositellaan henkilökunnalle edelleen kirurgisen suu-nenäsuojainten käyttöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vieraileville suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaaloissa tiloissa, joissa tutkitaan tai hoidetaan potilaita sekä ympärivuorokautisen hoivan tiloissa. Potilaille suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaalassa ja vastaanotoilla asioidessa.

Etätyö

Pirkanmaan etätyösuositus on poistettu 4.5.2022.

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoille suositellaan rajoituksia vierailuihin. Katso Taysin ohjeet täältä. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Katso ohje vierailuista asumispalveluyksiköissä.

Suositukset opetukseen

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä väliaikaisesti, jos paikallinen koronaepidemiatilanne edellyttää.

Korkeakoulut päättävät itse opetuksen järjestämistavoista.

Avin päätökset ja taustatietoa epidemian vaiheista

Tietoa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) ajankohtaisista asioista ja päätöksistä:

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset

Kuntakohtaiset suositukset ja rajoitukset löytyvät kunkin kunnan sivuilta. Linkit vievät suoraan kuntien koronainfosivulle, mikäli kunnalla on olemassa sellainen. Muussa tapauksessa linkki vie kunnan verkkosivujen etusivulle.

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän jäsenet >>