Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr, Taysin tukisäätiö

Lahjoittaminen

Taysille suunnatut rahalahjoitukset ohjataan Taysin tukisäätiölle. Lahjoitetuilla varoilla esimerkiksi tutkitaan eri sairauksia ja kehitetään uusia hoitomenetelmiä, kehitetään potilaiden hoitoa sekä lisätään potilaiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopistollinen sairaala ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman testamentti- ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Sairaanhoitopiirin valtuusto perusti Taysin tukisäätiön maaliskuussa 2016 hallinnoimaan keskitetysti ja yhdenmukaisesti näitä lahjoituksia.

Tukisäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea yliopistollisen sairaalan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Taysin toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta.

Tukisäätiö ottaa vastaan rahalahjoituksia ja ohjaa ne Tampereen yliopistolliselle sairaalalle lahjoittajan määräämään tarkoitukseen.

Lue lisää rahalahjoituksista tukisäätiön sivuilta.

Tavaralahjoituksista tulee ennakkoon sopia sen yksikön kanssa, jonne lahjoitettavat tavarat on tarkoitettu. Tavaralahjoitukset tulee suunnitella tarkoituksenmukaisesti ja hygieniaohjeet huomioiden. Tukisäätiön henkilökunta auttaa myös tavaralahjoitusten ohjaamisessa.

Koronatilanteeseen kohdennettuja tuotelahjoituksia koordinoi henkilökuntayhdistyksessä Anita Niemelä, yhteydenotot anita.niemela@pshp.fi.

Lahjoitusohje koronatilanteessa