Palvelukeskus

Järjestämme sairaanhoitopiirin ja sen yhteistyökumppaneiden tarvitsemat tukipalvelut kustannustehokkaasti. Tuotamme hoitotoiminnan tarvitsemat puitteet ja tuemme siten asiakkaidemme onnistumista potilastyössä sekä yhtymähallintoa johtamisessa.

Palvelukeskukseen kuuluu kuusi vastuualuetta, joilla työskentelee noin yhdeksänsataa ammattilaista. Toimialan vahva osaaminen takaa asiakkaillemme laadukkaat, oikea-aikaiset, sujuvat ja virheettömät tukipalvelut, turvallisuus varmistettuna.

Vastuualueet

Sairaala- ja välinehuoltoon kuuluvat

 • puhtaanapito
 • välinehuolto
 • vaatehuolto
 • ruokapalvelut

Toimitilojen palveluihin kuuluvat muun muassa

 • rakennuttaminen
 • kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito

Tietohallinnon ja teknologian palveluihin kuuluvat muun muassa

 • tietojärjestelmäpalvelut
 • puhelin-, työasema- ja tietoliikennepalvelut
 • laitetekniikka
 • tietopalvelut
 • asiakirja- ja arkistohallinto
 • potilaskertomusasiat

Henkilöstö- ja asiakaspalveluihin kuuluvat muun muassa

 • palvelussuhdeasiat
 • täydennyskoulutus
 • rekrytointipalvelut
 • asiakaspalvelut

Talous- ja laskentapalveluihin kuuluvat

 • tilinpäätökset ja välitilinpäätökset
 • laskutus
 • talousarvion valmistelu
 • kirjanpito

Tutkimuspalvelut -vastuualueen palveluihin kuuluvat:

 • tutkimuksen asiantuntija- ja hallinnointipalvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen tutkijoille

Sairaanhoitopiirin materiaalipalvelut, kuten kuljetukset ja hankinnat hoitaa Tuomi Logistiikka Oy, työterveydenhuollon palvelut Pirte, ruokapalvelut Pirkanmaan Voimia Oy ja osan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista Monetra Pirkanmaa Oy.

Vastuuhenkilöt

Palvelukeskuksen johtaja Päivi Salonen

Vastuualuejohtaja, palvelupäällikkö Suvi Forss
Vastuualuejohtaja, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka
Vastuualuejohtaja, sairaalainsinööri Juha Aalto
Vastuualuejohtaja, palvelupäällikkö Niina Isotalo
Vastuualuejohtaja, laskentapäällikkö Lohilahti Sonja
Vastuualuejohtaja, tutkimuspalvelut Luojus Katja