Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehtävänämme on perusterveydenhuollon vahvistaminen, laaja-alainen kehittämistyö, yhteistyön edistäminen ja alueellinen koordinaatio. Edustamme perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa.

Toimintamme perustuu kuntien yhteiseen näkemykseen yksikön tehtävistä. Toimintatapana on asiakaslähtöisyys ja asiantuntijaverkostojen yhteistyö, kehittäminen ja ylläpitäminen.

Edistämme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä muun muassa koordinoimalla alueellista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, hoitoketjutyötä ja tukemalla perusterveydenhuollon kehittämistoimintaa sekä kehittämällä organisaatiorajat ylittävää asiakaslähtöistä palvelujärjestelmää.

Koordinoimme Taysin erityisvastuualueen perusterveydenhuollon yksikköjen yhteistyötä terveyskeskusten lääkärien yleislääketieteen erityis- ja erikoistumiskoulutuksen laadun kehittämisessä ja perusterveydenhuollon tutkimustoiminnan edistämisessä.

Perusterveydenhuollon tutkimus

Terveyskeskus tai terveyskeskuksen työntekijä voi saada PETEltä tukea tieteelliseen perusterveydenhuollon tutkimukseen, jos tutkijalla tai tutkijaryhmällä on affiliaatio PETEn tai Taysin erityisvastuualueen terveyskeskukseen ja jos tietyt muut ehdot täyttyvät.

Perusterveydenhuollon yksikön (PETE) tutkimustuen ehdot ja prosessi (pdf)

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Sari Mäkinen
Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen 
Ylilääkäri Tuomas Koskela
Apulaisylilääkäri Emmi Lautamatti
Asiantuntijalääkäri Mika Palvanen
Koordinointipäällikkö Riitta Salunen
Koordinointipäällikkö Heidi Leppänen
Kehityspäällikkö Marco Roth 
Projektipäällikkö Niko Lönn 
Kehityspäällikkö Kari Salomaa