Tiedotusyksikkö

Viestintäpalvelut

Tuemme sairaanhoitopiirin johtamista erilaisilla ulkoisen ja sisäisen viestinnän välineillä. Lisäksi autamme median edustajia tiedon ja asiantuntijoiden etsimisessä.

Vastaamme muun muassa

  • mediasuhteista
  • sidosryhmille ja henkilöstölle suunnatuista lehdistä
  • verkkoviestinnästä ja sosiaalisesta mediasta
  • markkinointiviestinnästä

Viestintä perustuu sairaanhoitopiirin strategiaan ja viestintäohjelmaan, jotka on tehty vuoteen 2016 asti. Viestintää johtaa sairaanhoitopiirin johtaja.

Vastuuhenkilö

Viestintäjohtaja Elina Kinnunen

Asiantuntijat

Viestintäasiantuntija Anna-Mari Martikainen,
erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioviestintä

Viestintäasiantuntija Anni Vähälä,
erityisesti ajankohtaisviestintä, sisäinen viestintä ja henkilöstöasiat

Viestintäasiantuntija Paula Pasanen,
erityisesti Taysin uudistamisohjelma ja digitalisaatiohankkeet

Viestintäasiantuntija Marja-Leena Ruuhi

Verkkosuunnittelija Sami Viskari

Konserniyhtiöiden viestinnästä vastaavat viestinnän yhteyshenkilöt Tekonivelsairaala Coxassa, Tays Sydänsairaalassa ja Fimlab Laboratorioissa.