Tilastotietoa

Kuukausittainen talous- ja toimintakatsaus sisältää talouden ja toiminnan seurantatietoa, hoitoonpääsyaikoja sekä palvelujen kysynnän ja tuotannon kehitystä.

Siirry toiminta- ja talouskatsaukseen tästä:

Vuoden 2020 toiminta ja talous lukuina

Tiedot perustuvat vuoden 2020 toimintakertomukseen ja henkilöstökertomukseen. Luvut ovat sairaanhoitopiirin konsernin lukuja, ellei toisin mainita.

Potilaiden hoito erikoissairaanhoidossa (PSHP-taso)

 • Hoitopäivät 431 130
 • Hoitojaksot 82 913
 • Avohoitotapahtumat 987 350
 • Leikkaussalitoimenpiteet 37 997
 • Hoidetut eri potilaat 226 831
 • Lähetteiden määrä 178 500
 • Sairaansijat 1358

Talouden tunnuslukuja

 • Toimintatuotot 1060,5 miljoonaa euroa
 • Toimintakulut 1003,6 miljoonaa euroa
 • Toimintakate 59,7 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos 0,7 miljoonaa euroa
 • Tilikauden alijäämä 14,9 miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 24 %
 • Suhteellinen velkaantuneisuus 61,7 %
 • Kertynyt ylijäämä 31.12.2020 oli 36,3 miljoonaa euroa
 • Konsernin lainakanta 31.12.2020 oli 453,9 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin konsernissa työskenteli 9807 henkilöä

Opetus ja tutkimus

 • Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Taysin erityisvastuualueen VTR-rahoitus (valtion tutkimusrahoitus) oli 3,03 miljoonaa euroa.
 • Sairaanhoitopiiri tuotti tieteellisiä julkaisuja noin 1190.

Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus

Taysissa annetaan vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 110 lääketieteen lisensiaattia ja 140 eri alojen erikoislääkäriä (vuonna 2020 valmistui 175 erikoislääkäriä). Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays sai 10,1 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta vuonna 2020.

Tohtoritutkintojen määrä Kaupin kampuksella oli vuonna 2020 yhteensä 77.

Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 12 miljoonalla eurolla vuodessa.