Ketjulähettijaksot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöillä on mahdollisuus tutustua terveyskeskusten toimintaan ja toimintaympäristöön viikon mittaisilla ketjulähettijaksoilla. Tavoitteena on, että ketjulähetti saa mahdollisimman laaja-alaisen käsityksen terveyskeskustyöstä, terveyskeskuksen palveluista ja toimintamahdollisuuksista. Jaksolla hän myös tutustuu yhteistyökumppaneihin ja luo verkostoja.

Ketjulähettijakso antaa mahdollisuuden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen käytännön yhteistyön kehittämiseen ja yhteisten hoitoprosessien parantamiseen. Ketjulähettijakson sisältöalueita voivat olla esimerkiksi:

  • Terveyskeskuksen omaleimaisuuden, toiminnan ja resurssien selvittäminen
  • Miten lähete-palautekäytännöt toimivat
  • Potilassiirrot ja jatkohoito terveyskeskuksessa tai kotona (kotisairaanhoito)
    • Lääkitys- ym. potilastietojen siirtyminen terveyskeskukseen
  • Monisairaiden potilaiden hoidon koordinointiin tutustuminen
  • Terveyden edistämiseen tutustuminen
    • Esimerkiksi tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentäminen, diabeteksen ehkäisy, masennuksen ehkäisy ja lapsiperheen tukeminen

Ketjulähettijakso kestää aina täyden työviikon eli viisi päivää. Ketjulähetin palkan maksaa oma työnantaja. Ketjulähettijaksolta kerätään palautetta sekä ennen jaksoa että jakson jälkeen. Jaksosta saa todistuksen.

Terveyskeskusten tarjonta erikoissairaanhoidosta tuleville ketjuläheteille on koottu Ala Carte -listalle, joka löytyy ekstranetistä. Ketjulähettijakson paikan voi valita listalla olevista terveyskeskuksista. Ketjulähettijaksot varataan perusterveydenhuollon yksikön kautta.

Yhteystiedot

Yhdyshenkilö Tuija Vuolle
Jaksovaraukset Teija Kvist-Sulin