Ketjulähettijaksot perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon

Ketjulähettijaksot toimivat perusterveydenhuollon työntekijöiden käytännönläheisenä täydennyskoulutuksena. Terveyskeskusten työntekijät eli ketjulähetit täydentävät ja syventävät osaamistaan työskentelemällä erikoissairaanhoidossa etukäteen suunnitellun ohjelman mukaisesti. Samalla työntekijät tutustuvat toisiinsa ja toistensa toimintakäytäntöihin sekä keskustelevat yhteistyökysymyksistä.

Toimintaperiaatteet

 • Ketjulähettijakso on tarkoitettu perusterveydenhuollossa, kunnallisessa vanhustenhoidossa tai kunnallisessa työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille, hoitajille ja muille työntekijöille.
 • Ketjulähettijakso kestää aina täyden työviikon eli viisi päivää.
 • Ketjulähetin palkan maksaa oma terveyskeskus, vastaanottavasta sairaalasta hän saa työvaatteet yms. käytännön työvälineet.
 • Ketjulähettijaksojen jaksovaraukset hoidetaan keskitetysti perusterveydenhuollon yksikön kautta.

Pizza-lista

 • Pizza-listaan on koottu sairaanhoitopiirin tarjonta terveyskeskuksille. Listalla on kuvattu ne yksiköt, jotka ottavat ketjulähettejä vastaan sekä mihin aihealueisiin ketjulähetti voi yksikössä tutustua. Terveyskeskuksen työntekijät voivat valita listalta itseään kiinnostavan pizzan eli kohdepaikan ja siihen sopivat täytteet eli oppimissisällöt.
 • Mukana ovat kaikki Taysin toimialueet, aluesairaalat, Sydänsairaala, kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos, yhtymähallinto sekä Tekonivelsairaala Coxa.
 • Yksikkökohtaisten jaksojen lisäksi voi valita hoitoketjukohtaisen jakson.

Ketjulähettijakso

 • Jokainen ketjulähettijaksolle tuleva miettii ennen jaksoa omat ja oman työyhteisön oppimis- ja yhteistyötavoitteet jaksolle – ketjulähetti saa täytettäväkseen ennakkokyselykaavakkeen.
 • Jaksojen sisällöt muotoutuvat ketjulähetin tavoitteista, Pizza-listan sisällöistä ja tilannetekijöistä.
 • Ketjulähetti osallistuu yksikössä tehtävään työhön ohjaajan opastuksella. Varsinainen hoitovastuu on sairaalalla.
 • Ketjulähettijaksolla tutustutaan yhteistyökumppaneihin ja toisten toimintakäytäntöihin ja -mahdollisuuksiin, ketjulähetti toimii myös viestinviejänä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.
 • Ketjulähetti antaa palautetta ketjulähettijaksosta ja saa todistuksen jaksosta.
 • Ketjulähettijakson jälkeen jakson antia hyödynnetään ketjulähetin omassa työssä/työyhteisössä sekä työyhteisön ja organisaation toiminnan kehittämisessä.

Yhteystiedot

Yhdyshenkilö Tuija Vuolle
Jaksovaraukset Teija Kvist-Sulin