Terveyskeskusten väliset ketjulähettijaksot

Terveyskeskusten välisen ketjulähettitoiminnan tavoitteena on oman työyhteisön ja terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vertaisoppimista ja -kehittämistä hyödyntäen. Samalla lisätään osaamista ja verkostoja.

Ketjulähettijakso toisessa pirkanmaalaisessa terveyskeskuksessa kestää täyden työviikon eli viisi päivää. Ketjulähettijakson sisällöt muotoutuvat ennakkoon ilmoitettujen toiveiden ja tarpeiden, kohdeterveyskeskuksen tarjonnan sekä tilannetekijöiden pohjalta. Ketjulähettijakson toimintaperiaatteet ovat samat kuin muussakin ketjulähettitoiminnassa.

Lisätietoja toiminnasta terveyskeskusten välisen ketjulähettitoiminnan esitteestä.

Toiminnassa mukana olevat sosiaali- ja terveyskeskukset ja ketjulähettijakson mahdolliset sisältöalueet on kuvattu Ala Carte -listalla.

Ketjulähettijaksot koordinoidaan keskitetysti perusterveydenhuollon yksikön kautta.

Yhteystiedot

Yhdyshenkilö Tuija Vuolle
Jaksovaraukset Teija Kvist-Sulin