Tilastotietoa

Kuukausittainen talous- ja toimintakatsaus sisältää talouden ja toiminnan seurantatietoa muun muassa sairaanhoitopiirin päätöksenteon tueksi. Katsauksessa seurataan talouden toteuman lisäksi muun muassa hoitoonpääsyaikoja, palvelujen kysynnän ja tuotannon kehitystä sekä MRSA-tartuntojen kehitystä.

Siirry toiminta- ja talouskatsaukseen tästä:

Toiminnan ja talouden tilastotietoja vuodelta 2018

Tilastotiedot perustuvat vuoden 2018 toimintakertomukseen ja henkilöstökertomukseen. Luvut ovat sairaanhoitopiirin konsernin lukuja, ellei toisin mainita.

Potilaiden hoito erikoissairaanhoidossa

 • Hoitopäivät 485 119
 • Hoitojaksot 91 919
 • Avohoitotapahtumat 932 209
 • Leikkaussalitoimenpiteet 42 445
 • Hoidetut eri potilaat 209 076
 • Lähetteiden määrä 179 500
 • Sairaansijat 1 497

Talouden tunnuslukuja (koko konserni)

 • Toimintatuotot 954,3 miljoonaa euroa
 • Toimintakulut 907,6 miljoonaa euroa
 • Toimintakate 47,0 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos 3,0 miljoonaa euroa
 • Tilikauden alijäämä 10,9miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 23,4 %
 • Suhteellinen velkaantuneisuus 51,3 %
 • Kertynyt ylijäämä 31.12. oli 41,9 miljoonaa euroa
 • Konsernin lainakanta 31.12. oli 298,4 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin konsernissa työskenteli 9359 henkilöä

Opetus ja tutkimus

 • Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Taysin erityisvastuualueen erityisvaltionosuus tutkimustoimintaan oli 3,36 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin oma budjettirahoitus oli 2 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin konsernin tuottamien tieteellisten julkaisujen määrä oli 940 ja julkaisujen JUFO-pisteiden määrä 940
 • TKI-keskuksessa oli hallinnoitavana 785 tutkimushanketta

Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus

Taysin vastuualueilla annetaan vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 120 lääketieteen lisensiaattia ja 130 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 10,3 (2018) miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Taysissa käynnistyi vuonna 2018 151 uutta terveystieteellisiä tutkimushanketta. Ne tuottivat noin 675 tieteellistä julkaisua. Tohtoritutkintoja Tays kampuksella valmistuu keskimäärin 60 vuosittain, vuonna 2018 hyväksyttiin 62 väitöskirjaa. Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla vuodessa.