Tays Hatanpää

Tays Hatanpää on 1.1.2018 alkaen osa Tampereen yliopistollista sairaalaa. Hoidamme useiden eri erikoisalojen potilaita sekä polikliinisesti että vuodeosastoilla. Tays Hatanpää tarjoaa erityisesti kiireetöntä erikoissairaanhoitoa, vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa ja päiväkirurgiaa. Myös kotisairaalan toiminta jatkuu.

Sairaala toimii kahdessa rakennuksessa. Kirurgia, sisätaudit, infektiotaudit ja yleislääketiede sijaitsevat Hatanpään kantasairaalassa. Neurologia ja geriatria toimivat Hatanpään puistosairaalassa

Katso tarkemmat tiedot kohdasta Hoitoyksiköt.

Hoito Tays Hatanpäällä

Tays Hatanpäällä on polikliinistä erikoissairaanhoitoa useilla erikoisaloilla: plastiikkakirurgia, ortopedia, fysiatria, neurologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, gastroenterologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, gynekologia, sisätaudit, hematologia, reumatologia, kardiologia, geriatria ja bariatria eli lihavuuden hoito. Hatanpäällä toimii myös äitiysulta sekä Tays Silmäkeskuksen näönkuntoutus.

Vuodeosastohoitoa Tays Hatanpäällä on geriatrian, infektiotautien, kirurgian, neurologian, sisätautien ja yleislääketieteen aloilla. Kotisairaala mahdollistaa akuuttia erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitamisen kotona.

Leikkaustoimintaa Tays Hatanpäällä on muun muassa käsikirurgian, ortopedian, plastiikkakirurgian, yleiskirurgian, gastrokirurgian, verisuonikirurgian, gynekologisen kirurgian ja korva-, nenä- ja kurkkutautien kirurgian aloilla. Leikkaustoiminnan työnjako Taysin eri sairaaloiden kesken on suunniteltu siten, että Hatanpäällä toteutetaan erityisesti vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa ja päiväkirurgiaa.

Potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon liittyvät kattavat laboratorio- ja röntgenpalvelut on saatavissa Tays Hatanpäällä.

Vastuuhenkilöt

Palvelujohtaja, toimialuejohtaja Arto Ranta
Vs. sairaalaylihoitaja Anu Nyman