Tays palliatiivinen keskus

Palliatiivinen keskus on Taysin palliatiivisen yksikön, Tays kotisairaalan ja Pirkanmaan hoitokodin yhteistyössä muodostama palliatiivisen hoidon osaamiskeskus.

Palliatiivinen keskus tarjoaa erityistason palliatiivista hoitoa ja konsultaatioita sekä koordinoi palliatiivisen hoidon palveluketjuja Taysin erityisvastuualueella. Keskus osallistuu palliatiivisen hoidon ja lääketieteen opetukseen ja koulutukseen sekä tekee alan tutkimusta yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Palliatiivisen keskuksen yksiköt

Potilaat tulevat palliatiivisen keskukseen hoitavan lääkärin lähetteellä tai konsultaation perusteella. Palliatiivinen hoito järjestetään yhteistyössä Taysin yksiköiden, terveyskeskusten ja kuntien kotisairaaloiden tai kotihoitojen kanssa. Hoito pyritään järjestämään potilaan asuinpaikkaan tai mahdollisimman lähelle kotia.

Keskuksen konsultaatiotiimi antaa palliatiivisen hoidon konsultaatiotukea kaikille alueen ammattilaisille ja Tays Keskussairaalan osastoille. Vaativa erityistason hoito tarjotaan palliatiivisessa keskuksessa ja perustason palliatiivista hoitoa tuetaan konsultaatioin Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti.

Tays palliatiivinen keskus tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palliatiivisen keskuksen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palliatiivisen yksikön kanssa ja koordinoi palliatiivista hoitoa koko erityisvastuualueella.

Vastuuryhmä

Ylilääkäri Juho Lehto, Tays, palliatiivinen keskus, puheenjohtaja
Vastuualuejohtaja Maarit Bärlund, Tays, syövänhoidon vastuualue
Erikoislääkäri Reetta Piili, Tays, palliatiivinen konsultaatiotiimi
Osastonhoitaja Päivi Räty, Tays, kotisairaala
Ylilääkäri Saila Haapasalmi, Tays, geriatrian ja yleislääketieteen vastuualue
Johtaja Anu Kartovaara, Pirkanmaan hoitokoti
Ylilääkäri Tarja Korhonen, Pirkanmaan hoitokoti
Osastonhoitaja Tuija Palomäki, Pirkanmaan hoitokoti