Onkologinen lääketutkimus

Syöpälääketutkimusyksikkö

Tays syöpäkeskuksessa toimii aikaisen vaiheen (faasi I-II) syöpälääketutkimusyksikkö (FONK). Yksikön tarkoituksena on parantaa uusien syöpälääkkeiden tutkimusmahdollisuuksia Taysissa ja saada uudet lääkkeet käyttöön potilaiden parhaaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Onkologisessa lääketutkimusyksikössä tehdään kansainvälisesti korkeatasoisia lääketutkimuksia. Lääketutkimuksille haetaan aina FIMEAN Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskuksen, että eettisen toimikunnan lupa.

Lääketutkimukseen osallistumista harkitsevalle annetaan tietoa tutkimuksen tarkoituksesta, käytettävistä lääkkeistä sekä tutkimusmenetelmistä. Tutkimuksessa käytettävien lääkkeiden tiedossa olevat haittavaikutukset sekä mahdolliset riskit käydään potilaan kanssa läpi. Osallistuminen tutkimukseen vahvistetaan aina kirjallisella suostumuksella tutkijan kanssa. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista, ja suostumuksen voi purkaa missä vaiheessa tutkimusta tahansa.

Tutkimukseen suostumisen jälkeen alkaa tutkimusvaihe, jolloin selvitetään tutkittavan soveltuvuus tutkimukseen. Tutkimusten jälkeen tutkija määrittää potilaan soveltuvuuden protokollan mukaisesti tutkimukseen. Tutkittavien turvallisuutta seurataan erilaisilla mittauksilla ja laboratoriokokeilla. Tutkimuksessa tutkimus- ja hoitokäyntejä tulee usein enemmän kuin käytössä olevien syöpälääkehoitojen aikana, hoidon turvallisuuden takaamiseksi. Hoito toteutetaan syöpälääketutkimusyksikön vuodepaikoilla.

Aikaisen vaiheen syöpälääketutkimusyksikkö on 2–4 potilaspaikan yksikkö, joka toimii syövänhoidon vuodeosasto RS2:n yhteydessä. Lääketutkimusyksikössä on usein eri syöpäsairauksien lääketutkimuksia. Potilaiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Mikäli tutkimuksen aikana ilmenee haittavaikutuksia, tulee niistä olla yhteydessä välittömästi lääketutkimusyksikköön. Jokaisella tutkimuspotilaalla on oma tutkimushoitaja, joka pääsääntöisesti vastaa potilaan hoidosta.

Onkologisessa lääketutkimusyksikössä käynnissä olevat tutkimukset löytyvät Taysin sivuilta: Tays syöpäkeskuksen kliiniset tutkimukset

Lääketutkimuksen vaiheet

Kliiniset lääketutkimukset jakautuvat neljään eri vaiheeseen, joista käytetään nimitystä faasi.

  • Ensimmäinen vaihe (faasi I): Lääkettä annetaan ensimmäisen kerran ihmisille. Tutkittavaa lääkettä kokeillaan pienelle joukolle potilaita ja tutkitaan lääkkeen siedettävyyttä, sopivaa annostusta, lääkeaineen käyttäytymistä elimistössä ja alustavaa tehoa.
  • Toinen vaihe (faasi II): Lääkettä testataan suuremmalla potilasryhmällä, jolloin saadaan lisää tietoa lääkkeen tehosta, haittavaikutuksista ja oikeasta annostuksesta.
  • Kolmas vaihe (faasi III): Lääkettä testataan entistä laajemmalla potilasjoukolla ja hankitaan lisää tietoa lääkkeen turvallisuudesta. Uutta lääkettä myös verrataan vanhaan käypähoitoon. Kolmannen vaiheen tutkimusten jälkeen lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa.
  • Neljännessä vaiheessa (faasi IV) tutkitaan myyntiluvallisen lääkkeen ominaisuuksia. Silloin tutkitaan lääkkeen turvallisuutta yleisessä ja pitkäaikaisessa käytössä ja erilaisilla potilasryhmillä.

Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

Sähköpostiosoite: FONK(at)pshp.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@pirha.fi

Osastonylilääkäri Minna Tanner

Erikoislääkäri Marjukka Pollari

Tutkimuspäällikkö Saara Ojala

Ylihoitaja Eeva Harju

Koordinoiva tutkimushoitaja:

Marjo Koivisto, 044 472 8004

Tutkimushoitajat:

Miia Hautamäki, 044 472 9471

Jenna Leppänen, 044 472 9480

Heidi Burmoi, 044 472 8849

Outi Salminen, 044 472 2936

Kirsi-Marja Rintala, 03 3116 3267

Mia Lehtisaari, 044 472 9983

Katja Ahonen, 044 472 9825