Männniskori i Cafe Sirius i Byggnaden R

För besökare och anhöriga

I normal tid, på Tays är det fri besökstid på de flesta avdelningarna dagtid. Vi önskar ändå att anhöriga besöker patienterna på eftermiddagen och kvällen eftersom vårdåtgärder och undersökningar vanligen utförs på morgonen och förmiddagen. Natten är till för vila.

På vissa enheter är besökstiden och antalet besökare begränsade på grund av verksamhetens natur. Utförligare besöksanvisningar finns i samband med presentationen av de olika enheterna. Du kan också fråga vårdpersonalen.

Kom inte på besök till sjukhuset om du har influensa, hosta, förkylning, feber eller någon annan smittsam sjukdom. Använd desinfektionsmedel när du kommer till avdelningen och patientrummet samt när du går därifrån.

Diskutera med vårdpersonalen om det är lämpligt att ta med blommor eller något ätbart till patienten. Blommor får inte tas in i patientrummet om någon av patienterna i samma rum är allergisk för dem. På grund av åtgärder, sjukdom eller specialdiet kan det vara olämpligt att ta med ätbart till patienten.

Fotografering och videofilmning på sjukhuset

I regel krävs det tillstånd för att få fotografera och publicera bilder från sjukhuset. Endast huvudentrén och kafeterian är offentliga utrymmen där det är tillåtet att fotografera utan tillstånd. På alla andra ställen på sjukhuset krävs det tillstånd för att få fotografera.

Fotograferingstillstånd beviljas av enhetens chef eller kommunikationsservicen. Patienter som känns igen på bilder eller filmer ska ha gett sitt samtycke till fotograferingen. Vid publicering av bilder i tidningar, på Internet eller sociala medier krävs det alltid samtycke av de personer som finns med på bilderna. Utan samtycke får bilder inte publiceras ens i sådana sociala medier där användarna är begränsade, till exempel på Facebook.

Besök hos familjer som fått tillökning

Nyförlösta mödrar och nyfödda barn behöver mycket vila och lugn och ro. Maken eller en stödperson och babyns syskon får besöka förlossningsavdelningen kl. 10–20, babyns mor- och farföräldrar kl. 18–19.

Patienthotellets Perheonni-enhet har inga besöksbegränsningar. De familjer som bor där tar emot besök enligt sin egen tidtabell. Besökare som kommer till patienthotellet ska anmäla sig i hotellets reception, som meddelar familjen om besökaren. Det är också möjligt att komma överens om besök genom att ringa upp familjen. En familjemedlem eller stödperson ska möta besökaren i nedre entrén eller vid våningens dörr som är låst.