På väg till Tays

Du har fått en kallelse till Tays. Läs kallelsebrevet noggrant och spara det. I brevet finns information om när och vart du ska komma, var du ska anmäla dig och hur du eventuellt ska förbereda dig innan du kommer till sjukhuset. Följ anvisningarna exakt. Vi hoppas att du får en bra upplevelse av vården på vårt sjukhus. Välkommen!

Förfrågningar

Om du har frågor om remissen eller tidsbokningar kan du kontakta polikliniken eller avdelningen dit du är på väg. Telefonnumret finns i det brev som du fått från sjukhuset.

Avbokning eller ombokning av tid

Om du insjuknar plötsligt eller om du av någon annan orsak inte kan komma till sjukhuset på den tid som bokats för dig, ska du meddela om detta så snabbt som möjligt till den poliklinik eller avdelning som skickat kallelsen. Om du har en infektionssjukdom kan det finnas anledning att flytta en planerad operation eller behandling och därför är det bra att fråga om detta på förhand. Telefonnumret finns i kallelsebrevet. Vi fakturerar en avbokningsavgift för tider som inte avbokats och använts.

Ta med

  • Kallelsebrevet
  • FPA-kortet
  • Rådgivningskort för barn under skolåldern
  • Mödravårdskort för gravida
  • En aktuell lista över läkemedel som används eller ett läkemedelskort Det är viktigt att också uppge läkemedlens styrka och dosering
  • Egna astmasprayer och insulinpennor
  • Egna hjälpmedel som du använder
  • Kontaktuppgifter till anhöriga
  • Personliga hygientillbehör om du kommer till vårdavdelning
  • En viktig leksak för barnpatienter

Det är bäst att lämna värdesaker, smycken och stora penningbelopp hemma, eftersom sjukhuset inte ansvarar för dem under vårdperioden. Vi skickar fakturan för vården hem till dig i efterskott.

Det är också bäst att lämna tobaksprodukter hemma, eftersom vårt sjukhus är rökfritt. Patienten har rätt att få behövlig ersättande behandling under vårdperioden. Det är förbjudet att ta med alkohol och andra berusningsmedel till sjukhuset.

FPA reseersättning

Du har rätt till FPA ersättning för en taxiresa, om du inte kan använda billigare fordon på grund av din hälsa. Be i sjukvården om ett intyg att få använda taxi (certifikat för resekostnader, SV 67).

I Birkalands sjukvårdsdistrikt beställs FPA-ersatt taxiresor alltid i numret 0800 98812. Om du vet mottagningstiden, beställ taxiresan på föregående dag senast klockan 14.00. Du kan också beställa en taxi i detta nummer när du behöver den plötsligt eller om du har glömt att beställa en taxi på föregående dag.

Visa ditt FPA-kort i en taxi tidigt på resan, så reseersättning dras av från priset på resan omedelbart. Så betalar du för din resa bara självriskdelen, 25 euro för en resa.

Läs mer om FPA reseersättning.