Patient på Tays

Att varje patient på Tays ska får god vård är målet och den styrande principen för vår verksamhet. God vård är sakkunnig och tillförlitlig vård där patienten respekteras som en individ och blir hörd och där integritetsskyddet iakttas.

Samtycke till överlåtelse av uppgifter

Sjukhusets personal har tystnadsplikt. Uppgifter om din sjukdom eller vård får inte utan ditt samtycke ges till andra parter som vårdar dig eller till dina anhöriga. Om du vill kan du förbjuda överlåtelse av dina patientuppgifter.

Tolkningstjänster

Om du behöver en tolk, be sjuksköterskorna. Det är ofta möjligt att anordna tolkning till ditt modersmål.

Anhörigas deltagande

Människan är medlem i sin familj även vid besök på hälsovårdsmottagning eller vård på sjukhus. Om du önskar, kan en anhörig närvara vid diskussioner som hänför sig till din vård och som assistent vid poliklinikbesök.

På de flesta avdelningarna kan anhöriga fritt besöka patienten dagtid, beroende på patientens tillstånd och med hänsyn gentemot andra patienter i samma rum. Specifika anvisningar får du på avdelningen eller på denna sida via Enheter.

Vid operationer och åtgärder kan anhöriga inte närvara hela tiden. Du får utförligare anvisningar i kallelsebrevet eller på avdelningen om var anhöriga kan vänta och när de kan ringa och fråga om patientens hälsotillstånd.

Se också: För besökare och anhöriga.

Måltider

På vårdavdelningarna serveras patienterna dagligen frukost, två varma måltider, eftermiddagskaffe och kvällsbit. Eftermiddagskaffe och kvällsbit serveras i avdelningens dagsal eller förs in i rummen till sängpatienter.

Berätta vid ankomsten till avdelningen för vårdaren om eventuella specialdieter och om dina önskemål när det gäller bröd och matdryck. Maten beställs dagligen individuellt till dig och du kan även senare framföra önskemål om portionens storlek och annat.

Poliklinikpatienter och anhöriga kan äta lunch i sjukhusets personalmatsal. Läs mer:

Användning av mobiltelefon och mobila apparater

Det är tillåtet att använda mobiltelefon och mobila apparater på stora delar av sjukhuset. Under läkarronden och på mottagningarna bör apparaterna vara avstängda. Visa också hänsyn gentemot andra patienter när du använder mobiltelefon på avdelningen.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon och mobila apparater i operationssalar, uppvakningsrum, intensivvårdsenheter och andra ställen där de kan orsaka störningar i apparater som är kopplade till patienter. På de ställen där användning av mobiltelefon är förbjuden räcker det inte med att slå om till ljudlöst, utan apparaten ska stängas av helt och hållet.

Patienter kan använda Tays_wifi på Tays.

Undervisningssjukhus

Våra sjukhus är undervisningssjukhus, vilket gör att studerande inom såväl medicin som sjukvård deltar i patientvården. De undersökningar och åtgärder som studerandena utför övervakas av en behörig läkare eller sjukskötare. Du har som patient eller som barnets vårdare, å barnets vägnar, rätt att vägra vara undervisningspatient. Din vägran inverkar inte på något sätt på din vård.

Rökfritt sjukhus

Våra sjukhus och områdena kring dem är rökfria. Rökning är tillåten endast utomhus på särskilt utmärkta platser. Tobaksprodukter säljs inte i sjukhusets kiosker och kafeterior. Du har som patient rätt till avvänjningsbehandling medan du vistas på sjukhuset.