Anmälning

Poliklinikerna på våra sjukhus har självbetjäningsautomater för anmälning. I kallelsebrevet finns utförligare anvisningar om anmälningen. Du kan även i fortsättningen anmäla dig personligen på konventionellt sätt. Anmälning till vårdavdelning görs vanligen vid ankomsten till avdelningen.

Självanmälning i sjukhusets huvudentré

  • Det finns en självanmälningsautomat i sjukhusets huvudentré. När du kommer till sjukhuset ska du visa streckkoden på kallelsebrevet, FPA-kortet eller körkortet i anmälningsautomaten.
  • Automaten skriver ut anvisningar för hur du ska hitta den poliklinik där du har den första bokade tiden samt ett besöksnummer med vilket du kallas in på mottagningen.
  • Om du har flera tider inbokade på samma dag skriver automaten ut dem alla i turordning. Samma besöksnummer gäller för alla tidsbokningar samma dag.

Anmälning igen på polikliniken

  • När du kommer till polikliniken ska du visa streckkoden på nytt i automatens läsare. På så sätt får personalen information om att du har anlänt till väntsalen.
  • Om du har flera tider bokade samma dag ska du komma ihåg att visa streckkoden alltid när du kommer till en ny mottagning.
  • Följ med infoskärmen i väntsalen: på den visas ditt besöksnummer och mottagningsrummets nummer.
  • Om du har problem att använda automaten kan du be om hjälp vid informationen i huvudentrén eller av poliklinikens personal.

Anmälning på röntgen eller laboratoriet

  • Om du besöker röntgenavdelningen ska du anmäla dig vid anmälningsdisken på röntgenavdelningen.
  • På laboratoriet behövs anmälningen inte. Ta servicenumret om du inte har en reserverad tid.