Respons

Vi arbetar för att kunna ge ännu bättre vård och service på våra sjukhus. Du kan hjälpa oss med detta genom att ge respons och utvecklingsförslag.

Du kan ge respons på många olika sätt:

  • Ge respons direkt till personalen på den enhet där du är patient eller besökare.
  • Fyll i en pappersblankett som finns på vårdenheterna och i sjukhusets lobby.
  • Fyll i den elektroniska responsblanketten.
  • Svara på frågeformuläret om serviceupplevelsen. Det är avsedd för alla patienter och kunder som vårdats på våra sjukhusen.

Vi behandlar all respons konfidentiellt. Respons behandlas på den enhet den gäller. Man beslutar på enheten hur det som påtalats i responsen kan förbättras.

Vad leder responsen till?

Utifrån den respons vi fått har vi bland annat utvecklat anvisningar, gjort anskaffningar och utbildat personalen. Responsen utnyttjas också i projekt för övergripande utveckling av verksamheten.

Varje år får vi mest respons om att schemat för mottagningstiderna borde förverkligas bättre. Vårt mål är att så bra som möjligt förutse olika situationer när vi skickar kallelsebrev och bokar mottagningstider, men på grund av jourfall måste vi också ibland göra snabba ändringar.

Tack får vi särskilt för god vård och service samt patientmåltiderna. Utifrån responsen har vi kunnat utveckla dem så att de ännu bättre motsvarar patienternas och kundernas behov.