Utskrivning och fortsatt vård

Hemfärden och en eventuell förflyttning till en vårdplats för fortsatt vård planeras redan i början av vårdperioden. Om du som patient eller anhörig har frågor som borde beaktas i samband med hemfärden eller den fortsatta vården ska du ta upp dem med egenvårdaren, vårdpersonalen eller den vårdande läkaren i god tid före hemfärden.

Sjukhuset ordnar inför patientens hemfärd:

  • Recept eller information om läkarordinationer som getts med e-recept.
  • Sjukintyg och andra intyg, till exempel intyg för reseersättning. Berätta för vårdpersonalen vilka intyg du behöver inför hemfärden.
  • Anvisningar för vården hemma
  • Kontaktuppgifter och anvisningar om vart du kan ta kontakt om det uppstår problem i anknytning till sjukdomen eller den åtgärd som genomförts.
  • Vi skickar fakturan på sjukhusavgiften till hemadressen.

Epikris (slutanteckning)

På sjukhuset gör man en skriftlig epikris, dvs. ett sammandrag av vårdperioden, som patienten antingen får med sig vid hemfärden eller som skickas per post till patientens hem.

Vi skickar också en kopia av epikrisen till husläkaren, den läkare som remitterat patienten till sjukhuset samt till den hälsovårdsenhet som svarar för patientens fortsatta vård. Om du som patient vill förbjuda överlåtelse av uppgifter, ska du berätta detta för vårdpersonalen under din sjukhusvistelse.

Bokning av kontrolltider

Om det behövs en efterkontroll på sjukhuset bokar vi en kontrolltid till poliklinik. I vissa fall ger vi patienten anvisningar om att själv boka tiden för efterkontroll på hälsovårdscentralen eller hos den läkare som remitterat patienten till sjukhuset. Patienten bokar vanligtvis själv tid till hälsovårdare för stygnborttagning.

I vissa fall ska vården fortsätta på vårt sjukhus efter en kort tid och då får patienten information om den bokade tiden före hemfärden. Tidsbokningar längre fram skickas hem till patienten i form av en kallelse.

Ge respons

Vår personal önskar att du ger respons om dina upplevelser av vården på den responsblankett som delas ut på avdelningen och poliklinikerna. Om du har synpunkter på vården, bemötandet eller annat finns anvisningar för detta på respons.