Forskning och undervisning

Tays är ett universitetssjukhus och till dess uppgifter hör förutom att ge god vård även att ordna utbildning och bedriva forskning.

Inom universitetssjukhuset pågår många olika vetenskapliga forskningsprojekt och över 3 000 studerande inom hälsovård och medicin praktiserar på våra sjukhus årligen. Vi ordnar och utarbetar också kompletteringsutbildning inom social- och hälsovården.