Forskning och utveckling

Tays är ett universitetssjukhus och till dess uppgifter hör förutom god vård även forskning och utveckling.

Inom universitetssjukhuset pågår många olika vetenskapliga forskningsprojekt och över 3 000 studerande inom hälsovård och medicin praktiserar på våra sjukhus årligen. Vi ordnar och utarbetar också kompletteringsutbildning inom social- och hälsovården.