Förlossning

Vi betonar genuin kundfokusering och vill stöda en normal framskridning av förlossningen. Föderskorna kommer till oss förutom från Tammerfors och närkommunerna också från övriga Finland, om föderskan behöver specialsjukvård eller om hon valt Tays till sitt förlossningssjukhus.

Du kan komma till sjukhuset utan att ringa i förväg, men om du vill, kan du söka råd om förlossning eller fostervattenavgång. Du kan ringa 03 311 65942. Vi använder återuppringningstjänsten. Lyssna på och följ anvisningarna till slutet. Observera att återuppringningen kommer från ett okänt nummer.

I förlossningsvården betonar vi genuin kundfokusering och vill stöda en normal framskridning av förlossningen. För att förverkliga detta har vi i bruk lågriskförlossning.

Förlossning på Tays

År 2021 föddes 4 673 barn på Tays. Tvillingfödslarna var 67 och en triplettfödsel till antalet. Ungefär var sjätte förlossning sker genom kejsarsnitt.

Vi samlar systematiskt in kundrespons och föderskornas egna bedömningar av förlossningen.

Efter förlossningen bedömde 95 procent av föderskorna att deras upplevelse om förlossning var positiv. Om upplevelsen har varit negativ, kan barnmorskan som skött förlossningen ta kontakt med mamman efter hemkomsten om mamman så önskar.