Förlossning

På Tays föds nästan 5 000 barn per år. Vi betonar genuin kundfokusering och vill stöda en normal framskridning av förlossningen. Föderskorna kommer till oss förutom från Tammerfors och närkommunerna också från övriga Finland, om föderskan behöver specialsjukvård eller om hon valt Tays till sitt förlossningssjukhus.

År 2017 föddes 4 765 barn på Tays. Tvillingfödslarna var 59 till antalet.  Ungefär var sjunde förlossning sker genom kejsarsnitt. Andelen barn som är födda för tidigt, före graviditetsvecka 37, utgjorde sex procent av de nyfödda 2017.

Vi samlar systematiskt in kundrespons och föderskornas egna bedömningar av förlossningen. År 2014 ansåg nästan 99 procent av våra föderskor att den vård de fått var bra.

Efter förlossningen bedömde 95 procent av föderskorna att deras upplevelse om förlossning var mycket positiv. Om upplevelsen har varit negativ kan barnmorskan som skött förlossningen ta kontakt med mamman efter hemkomsten om mamman så önskar.

I förlossningsvården betonar vi genuin kundfokusering och vill stöda en normal framskridning av förlossningen. För att förverkliga detta tog vi i bruk lågriskförlossning i början av 2013.

Ansvariga

Avdelningsläkare Katja Mäkelä
Avdelningsskötare Taina Lampu