Vård efter förlossning

Efter förlossningen flyttas mamman och babyn vanligen till Tays samvårdsavdelning eller till ett familjerum på patienthotellet. Om babyn behöver särskild uppföljning eller vård på avdelningen för nyfödda vårdas mamman på samma avdelningen.

På samvårdsavdelningen får babyn och mamman vara tillsammans dygnet runt. Egenvårdaren handleder vid behov familjen i att vårda och amma babyn. Man lär sig bäst när man gör det själv och därför uppmuntrar vi föräldrarna till egen aktivitet.

Om förlossningen varit normal och om babyn mår bra kan mamman och babyn också flyttas till patienthotellets Perheonni-enhet. I hotellets familjerum får familjen vara tillsammans och bekanta sig med den nya familjemedlemmen i lugn och ro.

Om babyn vårdas på avdelningen för nyfödda får föräldrarna vara tillsammans med babyn och delta i vården. Mamman får bland annat handledning i hur man mjölkar bröstmjölk.

Barnläkaren undersöker alltid babyn före hemfärden. Vid förlossning med tidig hemgång undersöks babyn på mödrapolikliniken.

Ansvariga

Avdelningsläkare Kaisa Korhonen
Avdelningsskötare Terhi Päivinen