Vård under graviditet

Graviditeten följs upp på mödrarådgivningen vid regelbundna hälsokontroller och vid behov ordnas tilläggsbesök. Om det uppkommer störningar i graviditeten eller den väntande mamman har en grundsjukdom som kräver specialsjukvård remitteras mamman till Tays mödrapoliklinik.

De vanligaste orsakerna till besök på mödrapolikliniken är

  • graviditetsdiabetes
  • högt blodtryck
  • kronisk sjukdom hos föderskan
  • tvillinggraviditet
  • förlossningsrädsla
  • planering av förlossning
  • behov av fosterundersökning

Gravida som behöver brådskande undersökning vårdas på jouren för kvinnosjukdomar och graviditet eller på Jour Acuta.

Om läkaren på mödrapolikliniken eller jouren för kvinnosjukdomar och graviditet konstaterar att avdelningsvård behövs, flyttas patienten till avdelningen för gravida.