Vård under graviditet

Graviditeten följs upp på mödrarådgivningen vid regelbundna hälsokontroller och vid behov ordnas tilläggsbesök. Om det uppkommer störningar i graviditeten eller den väntande mamman har en grundsjukdom som kräver specialsjukvård remitteras mamman till Tays mödrapoliklinik.

De vanligaste orsakerna till besök på mödrapolikliniken är

  • graviditetsdiabetes
  • högt blodtryck
  • kronisk sjukdom hos föderskan
  • tvillinggraviditet
  • förlossningsrädsla
  • planering av förlossning
  • behov av fosterundersökning

Gravida som behöver brådskande undersökning och vård vårdas på jouren för gynekologi och förlossning eller Akutmottagning Acuta.

Om läkaren på mödrapolikliniken eller jouren för kvinnosjukdomar och förlossningar konstaterar att avdelningsvård behövs, flyttas patienten till förlossningsavdelningen.