Akutmottagning

Jour

I Birkalands sjukvårdsdistrikt är jouren för specialiserad sjukvård centraliserad till Tays Tays Jour Acuta och Tays Valkeakoski jourmottagning. På båda enheterna vårdas också jourpatienter inom primärvården.

Tammerfors universitetssjukhus (Tays) har dessutom jourmottagningar för vissa specialområden, bland annat för barnsjukdomar, gynekologi, psykiatri och ögonsjukdomar.

Jourmottagningarna är avsedda för patienter med akuta sjukdomar eller skador, vars undersökningar eller vård inte tryggt kan flyttas till följande dag eller vars liv är i fara. Läs mer i: Är jag en jourpatient?

På jourmottagningen vårdas de mest brådskande fallen först. Sjukskötaren eller triageskötaren som tar emot patienten bedömer vårdbehovet och prioritetsordningen.

Om patientens sjukdom inte är livshotande eller kräver jourvård, hänvisas patienten till ett annat vårdställe eller hem. En del sjukdomar och besvär kan också behandlas på sjukskötarens mottagning.

Sjukdomar som kräver omedelbar vård hos patienter från annan ort eller utlandet sköts alltid. Om en utländsk patient behöver tolktjänster kontaktar sjukskötaren vid behov tolkförmedlingsservicen.