Kvinnans fot behandlas i akuten.

Är jag en jourpatient?

Nödsituation

Ring 112 för att få hjälp och anvisningar när en människa är i livsfara. Livshotande tillstånd är till exempel:

 • hjärtstillestånd eller kraftig bröstsmärta
 • patienten reagerar inte eller är medvetslös
 • patienten andas inte eller har svår andnöd
 • patienten krampar.

Brådskande tillstånd

Vid brådskande tillstånd ring nödnumret 112. Symtom som kräver brådskande bedömning eller vård är till exempel:

 • förlamningssymtom såsom slapphet i arm eller ben eller talsvårigheter
 • plötslig kraftig huvudvärk
 • kraftiga magsmärtor
 • betydande försämring i allmäntillståndet som uppkommer plötsligt.

Icke-brådskande tillstånd som kräver jourbesök

Kontakta den egna hälsovårdscentralen dagtid om det är frågan om icke-brådskande tillstånd. Sjukdomar och besvär som vanligen behandlas på en hälsostation är till exempel:

 • akuta luftvägsinfektioner
 • ryggsmärtor
 • stukningar
 • öroninflammationer hos barn
 • öronvärk hos vuxna.

Långvariga sjukdomar behandlas alltid vid hälsovårdscentralen, detsamma gäller förnyande av recept.

Hör dig för om lediga mottagningstider direkt på den egna hälsostationen enligt stadens eller kommunens anvisningar.

Sjukvårdsrådgivning

Om du är osäker, ring sjukvårdsrådgivningen. Rådgivningens sjukskötare ger vårdanvisningar, bedömer ditt vårdbehov och hjälper dig vid behov att hitta rätt vårdställe.

Telefonnummer

 • Ring 116117, som är 24/7 jourhelpens numret i Birkaland


  ruotsi 116117