Jour för barnsjukdomar

Jourmottagningen för barn

På jourmottagningen för barn vid Tays Centralsjukhus, som är öppen dygnet runt, undersöker och behandlar vi barn och unga under 16 år som är i behov av akut vård. Endast barn som kommer på grund av olycksfall vårdas vid Tays Jour Acuta.

Om du misstänker att ditt barn är infekterat med coronavirus, kontakta din primära hälsocentral eller jourrmottagningen för barn på telefon 116117.

Förutom olyckor, behandlar Tays jourmottagningen för barn alla patienter under 16 år som har ett plötsligt symptom eller sjukdom, inklusive psykiatriska pediatriska patienter.

Tays Jour Acuta behandlar barn och ungdomar under 16 år som behöver behandling på grund av en olycka. Dessa inkluderar skador orsakade av fall, störtning eller andra olyckor, misstänkta fraktureer, brännskador och sår.

Jourmottagningen är endast tillgängligt när behandlingen inte kan vänta till nästa arbetsdag.

Om barnet insjuknar akut dagtid under en vardag, ska du ta barnet till hälsostationen i din hemkommun eller en annan läkarstation. Vid behov får barnet en remiss därifrån till jourpolikliniken för barnsjukdomar.

I livshotande situationer, till exempel om barnet är medvetslöst, har kramper eller lider av svår andnöd, kan ni komma med ambulans utan remiss. Ambulanspersonalen transporterar er till rätt vårdenhet.

Jouren på Tays Valkeakoski vårdar barnpatienter i den egna regionen alla dagar, dygnet runt.

Kontaktuppgifter

 • Tays Centralsjukhus, Elämänaukio 2, L-byggnaden, vån. 1.
 • Om ni kommer med bil är det mest bekvämt att komma genom parkeringshuset. Det går en hiss till barn- och ungdomssjukhuset från hallen. Adressen till parkeringshuset är Kuntokatu 2, Tammerfors. Escorttrafik är också möjligt genom hallen.
 • Om ni kommer med kollektivtrafik är ingång genom Tays huvudentré, adress Elämänaukio 2. Torget är endast för lätt trafik. Huvudentré är öppen från 06.00 till 22.00. När dörren är stängd, ring på dörrklockan.
 • Ring gärna jouren innan ni kommer: Birkalands jourhelpen 116117
 • Övriga tider sjukskötare men ENDAST vid akuta jourärenden inom specialsjukvården: 03 311 65713

Vem kan få vård på jourmottagningen för barn?

På jourpolikliniken för barn vårdar man till exempel:

 • barn som är medvetslöst eller inte andas
 • andnöd hos barn
 • krampanfall hos barn
 • barn som blivit ormbitet
 • barn som fått en elektrisk stöt
 • akuta internmedicinska problem hos barn
 • diarré och magsjuka hos småbarn
 • feber hos spädbarn under tre månader
 • magsmarta
 • akut psykisk situation

Vid olycksfall såsom fallolyckor, trafikolyckor, brännskador ska barnet tas till Tays Jour Acuta.

Anvisningar till patienter som kommer till jourpolikliniken

Ta med mellanmål till barnet, det finns till exempel inte alltid specialmjölk på jourpolikliniken. Vi behöver också uppgifter om läkemedel som patienten använder.

Jourpolikliniken för barnsjukdomar och förlossningsjouren har gemensam entré på Tays innergård. Ta hissen en våning upp, när du kommer ut ur hissen finns jouren för barnsjukdomar i C-flygeln som ligger till vänster i entréhallen.

Ring på dörrklockan när ni anländer, dörren är låst kvällar och veckoslut. Om barnet har vattkoppor, ska ni meddela om detta genast vid ytterdörren innan ni kommer in.

Anmäl barnet personligen till sekreteraren eller sjukskötaren på jourpolikliniken.

Vård på jourmottagningen för barn

I allmänhet skickar hälsocentrals- eller privatläkaren barnet eller den unga till jourmottagningen för barnsjukdomar, om man bedömer att barnet behöver undersökningar eller vård inom specialsjukvården. Även alla barn som behöver eventuell avdelningsvård skickas till jourpolikliniken för barn för läkarbedömning. På jourmottagningen för barn vårdar vi dessa barn alla dagar, dygnet runt.

Jourpatienter vårdas efter hur brådskande fallet är medicinskt sett. Utredningen av akut sjukdom och symtom hos barn samt vårdbehovet bestäms efter barnets tillstånd och ålder. Den genomsnittliga vårdtiden är 3–4 timmar. Barnet kan inte lämnas ensamt på jourpolikliniken, utan vårdnadshavaren ska finnas med hela tiden.

Om barnet har vattkoppor måste detta meddelas direkt vid ytterdörren.

En sjukskötare tar emot barnet när han/hon kommer till jouren och gör en bedömning av vårdbehovet (triage). Hur snabbt barnet blir undersökt av läkare beror på hur brådskande fall det är frågan om och hur många patienter det finns på polikliniken. Barnet får dock vård hela tiden.

Den genomsnittliga vårdtiden på jouren är 3–4 timmar. Till exempel uppvätskning kan ta sex timmar, medan vissa besök kan klaras av på mindre än en timme. Barnets vårdnadshavare eller anhöriga ska vara närvarande under hela jourbesöket.

Beroende på behovet av fortsatt vård får barnet åka hem efter jourbesöket eller blir överflyttat till en barnavdelning eller till hemsjukhuset för barn. Inför hemfärden ger vi anvisningar för vården hemma, eventuella recept och vägledning. Vi skickar fakturan för besöket till hemadressen.

Barnet ska vanligen åka hem med föräldern. Om ni har kommit med ambulans nattetid kan hemtransporten också ske med taxi.

Lokaler

Patienten väntar på undersökningar och vård i väntsalen eller i ett övervakningsrum. Vi placerar patienter med magsjuka, vattkoppor eller någon annan smittsam sjukdom samt patienter med immunbristsjukdomar i övervakningsrum. I väntsalarna finns leksaker och böcker för barn samt barnvagnar för småbarn.

Tays kafeteria och huvudentréns mellanmålsautomat finns i närheten av jourpolikliniken för barn. I jourpoliklinikens väntsal finns det också automater med kaffe och saftförpackningar samt mikrovågsugn för uppvärmning av mat.

Det är tillåtet att använda mobiltelefon och datorplatta i väntsalar och övervakningsrum. Undersöknings- och vårdrum är fredade för vårdåtgärder.

Ansvariga

Biträdande överläkare Merja Helminen
Avdelningsskötare Eeva Kääriä