Jour för barnsjukdomar

Tays jour för barnsjukdomar undersöker och ger vård till barn och ungdomar under 16 år som behöver brådskande vård dygnet runt. Om det inte är frågan om ett livshotande tillstånd, ska patienten ha en läkarremiss.

Om ett barn insjuknar akut dagtid på vardagar ska du ta barnet till hälsovårdscentralen i din hemkommun eller till någon annan läkarstation. Vid behov kan barnet där få en remiss till jourpolikliniken för barnsjukdomar.

Vilka patienter vårdas på jouren för barnsjukdomar?

Fall som sköts på jourpolikliniken för barn är till exempel:

  • Barn som är medvetslösa eller inte andas
  • Barn med andnöd
  • Barn med krampanfall
  • Barn som fått ormbett
  • Barn som fått en elstöt
  • Barn med akuta inremedicinska problem
  • Småbarn som har diarré eller kräksjuka
  • Barn under tre månader som har feber

Vid olycksfall såsom fallolyckor, trafikolyckor, brännskador eller andra problem som tydligt kräver kirurgisk behandling ska barnet tas till Tays Akutmottagning Acuta.

Vid livshotande situationer, till exempel om barnet är medvetslöst, har kramper eller lider av svår andnöd, kan barnet komma med ambulans direkt utan remiss. Ambulanspersonalen vet till vilken vårdenhet patienten ska föras.

Anvisningar till patienter som kommer till jourpolikliniken

Ta med mellanmål till barnet, det finns till exempel inte alltid specialmjölk på jourpolikliniken. Vi behöver också uppgifter om läkemedel som patienten använder.

Jourpolikliniken för barnsjukdomar och förlossningsjouren har gemensam entré på Tays innergård. Ta hissen en våning upp, när du kommer ut ur hissen finns jouren för barnsjukdomar i C-flygeln som ligger till vänster i entréhallen.

Ring på dörrklockan när ni anländer, dörren är låst kvällar och veckoslut. Om barnet har vattkoppor, ska ni meddela om detta genast vid ytterdörren innan ni kommer in.

Anmäl barnet personligen till sekreteraren eller sjukskötaren på jourpolikliniken.

Vården på jouren för barnsjukdomar

En sjukskötare tar emot barnet när det kommer till jouren och gör en bedömning av vårdbehovet (triage). Hur snabbt barnet blir undersökt av läkare beror på hur brådskande fall det är frågan om och hur många patienter det finns på polikliniken. Barnet får dock vård hela tiden.

Den genomsnittliga vårdtiden på jouren är 3–4 timmar. Till exempel uppvätskning kan ta sex timmar, medan vissa besök kan klaras av på mindre än en timme. Barnets vårdnadshavare eller anhöriga ska vara närvarande under hela jourbesöket.

Beroende på behovet av fortsatt vård får barnet åka hem efter jourbesöket eller blir överflyttat till en barnavdelning eller till hemsjukhuset för barn. Inför hemfärden ger vi anvisningar för vården hemma, eventuella recept och vägledning. Vi skickar fakturan för besöket till hemadressen.

Barnet ska vanligen åka hem med föräldern. Om ni har kommit med ambulans nattetid kan hemtransporten också ske med taxi.

Lokaler och personal

Patienten väntar på undersökningar och vård i väntsalen eller i ett övervakningsrum. Vi placerar patienter med magsjuka, vattkoppor eller någon annan smittsam sjukdom samt patienter med immunbristsjukdomar i övervakningsrum. I väntsalarna finns leksaker och böcker för barn samt barnvagnar för småbarn.

Tays kafeteria och huvudentréns mellanmålsautomat finns i närheten av jourpolikliniken för barn. I jourpoliklinikens väntsal finns det också automater med kaffe och saftförpackningar samt mikrovågsugn för uppvärmning av mat.

Det är tillåtet att använda mobiltelefon och datorplatta i väntsalar och övervakningsrum. Undersöknings- och vårdrum är fredade för vårdåtgärder.

På jouren för barnsjukdomar finns läkare, två sjukskötare och sekreterare dygnet runt.

Ansvariga

Biträdande överläkare Merja Helminen
Avdelningsskötare Eeva Kääriä