Jour för barnsjukdomar

Jourmottagningen för barn

På jourmottagningen för barn vid Tays Centralsjukhus, som är öppen dygnet runt, undersöker och behandlar vi barn och unga under 16 år som är i behov av akut vård. Endast barn som kommer på grund av olycksfall, magsmärtor eller psykiska orsaker vårdas vid Tays Akutmottagning Acuta.

Om barnet insjuknar akut dagtid under en vardag, ska du ta barnet till hälsostationen i din hemkommun eller en annan läkarstation. Vid behov får barnet en remiss därifrån till jourpolikliniken för barnsjukdomar.

Jouren på Tays Valkeakoski vårdar barnpatienter i den egna regionen alla dagar, dygnet runt.

Vem kan få vård på jourmottagningen för barn?

På jourpolikliniken för barn vårdar man till exempel:

 • barn som är medvetslöst eller inte andas
 • andnöd hos barn
 • krampanfall hos barn
 • barn som blivit ormbitet
 • barn som fått en elektrisk stöt
 • akuta internmedicinska problem hos barn
 • diarré och magsjuka hos småbarn
 • feber hos spädbarn under tre månader.

Vid olycksfall såsom fallolyckor, trafikolyckor, brännskador eller andra problem som tydligt kräver kirurgisk behandling ska barnet tas till Tays Akutmottagning Acuta.

I livshotande situationer, till exempel om barnet är medvetslöst, har kramper eller lider av svår andnöd, kan ni komma med ambulans utan remiss. Ambulanspersonalen transporterar er till rätt vårdenhet..

Anvisningar till patienter som kommer till jourpolikliniken

Ta med mellanmål till barnet, det finns till exempel inte alltid specialmjölk på jourpolikliniken. Vi behöver också uppgifter om läkemedel som patienten använder.

Jourpolikliniken för barnsjukdomar och förlossningsjouren har gemensam entré på Tays innergård. Ta hissen en våning upp, när du kommer ut ur hissen finns jouren för barnsjukdomar i C-flygeln som ligger till vänster i entréhallen.

Ring på dörrklockan när ni anländer, dörren är låst kvällar och veckoslut. Om barnet har vattkoppor, ska ni meddela om detta genast vid ytterdörren innan ni kommer in.

Anmäl barnet personligen till sekreteraren eller sjukskötaren på jourpolikliniken.

Vård på jourmottagningen för barn

I allmänhet skickar hälsocentrals- eller privatläkaren barnet eller den unga till jourmottagningen för barnsjukdomar, om man bedömer att barnet behöver undersökningar eller vård inom specialsjukvården. Även alla barn som behöver eventuell avdelningsvård skickas till jourpolikliniken för barn för läkarbedömning. På jourmottagningen för barn vårdar vi dessa barn alla dagar, dygnet runt.

Jourpatienter vårdas efter hur brådskande fallet är medicinskt sett. Utredningen av akut sjukdom och symtom hos barn samt vårdbehovet bestäms efter barnets tillstånd och ålder. Den genomsnittliga vårdtiden är 3–4 timmar. Barnet kan inte lämnas ensamt på jourpolikliniken, utan vårdnadshavaren ska finnas med hela tiden.

Om barnet har vattkoppor måste detta meddelas direkt vid ytterdörren.

En sjukskötare tar emot barnet när han/hon kommer till jouren och gör en bedömning av vårdbehovet (triage). Hur snabbt barnet blir undersökt av läkare beror på hur brådskande fall det är frågan om och hur många patienter det finns på polikliniken. Barnet får dock vård hela tiden.

Den genomsnittliga vårdtiden på jouren är 3–4 timmar. Till exempel uppvätskning kan ta sex timmar, medan vissa besök kan klaras av på mindre än en timme. Barnets vårdnadshavare eller anhöriga ska vara närvarande under hela jourbesöket.

Beroende på behovet av fortsatt vård får barnet åka hem efter jourbesöket eller blir överflyttat till en barnavdelning eller till hemsjukhuset för barn. Inför hemfärden ger vi anvisningar för vården hemma, eventuella recept och vägledning. Vi skickar fakturan för besöket till hemadressen.

Barnet ska vanligen åka hem med föräldern. Om ni har kommit med ambulans nattetid kan hemtransporten också ske med taxi.

Lokaler

Patienten väntar på undersökningar och vård i väntsalen eller i ett övervakningsrum. Vi placerar patienter med magsjuka, vattkoppor eller någon annan smittsam sjukdom samt patienter med immunbristsjukdomar i övervakningsrum. I väntsalarna finns leksaker och böcker för barn samt barnvagnar för småbarn.

Tays kafeteria och huvudentréns mellanmålsautomat finns i närheten av jourpolikliniken för barn. I jourpoliklinikens väntsal finns det också automater med kaffe och saftförpackningar samt mikrovågsugn för uppvärmning av mat.

Det är tillåtet att använda mobiltelefon och datorplatta i väntsalar och övervakningsrum. Undersöknings- och vårdrum är fredade för vårdåtgärder.

Kontaktuppgifter

 • Tays Centralsjukhus, Teiskontie 35, L-byggnaden, vån. 1
 • Ingång från parkeringshus, address Ensitie 2, eller via Tays huvudentré.
 • Ring gärna jouren innan ni kommer till mottagningen på kvällen, natten och veckoslut. Numret 03 311 63345 betjänar vardagar klockan 14–7 samt veckoslut och helgdagar dygnet runt.
 • Övriga tider sjukskötare men ENDAST vid akuta jourärenden inom specialsjukvården: 03 311 65713
 • Hälsotjänsternas rådgivning 03 10023 (kl. 7–22) hjälper vid frågor som rör ditt barn.

Ansvariga

Biträdande överläkare Merja Helminen
Avdelningsskötare Eeva Kääriä