Jour för gynekologi och förlossning

Vi undersöker och vårdar föderskor och gravida jourpatienter, nyförlösta kvinnor och gynekologiska patienter som är i behov av jourmässig specialiserad sjukvård. Vid allvarliga eller livshotande tillstånd ska du alltid söka vård på den egna kommunens jourmottagning eller på närmaste jourmottagning.

Vi tar emot föderskor, gynekologiska jourpatienter och gravida jourpatienter dygnet runt. Patienter under 16 år vårdas på jourpolikliniken för barnsjukdomar.

I regel ska gravida och gynekologiska jourpatienter ha med sig en jourremiss från läkare eller hälsovårdare. Patienter som redan vårdas på Tays gynekologiska avdelning kan komma utan remiss. Föderskor kan komma direkt till förlossningsjouren.

Telefonnumret till jouren för gynekologi och förlossning är 03 311 65942. Vi använder återuppringningstjänst. Lyssna på alla anvisningar som ges och handla enligt dem. Observera att ett okänt telefonnummer visas när vi ringer upp dig.

Gynekologiska jourpatienter

De vanligaste orsakerna till jourundersökningar och -vård inom gynekologi är:

 • misstanke om missfall
 • symtom efter avbruten graviditet eller missfall
 • smärtor i nedre buken
 • riklig blodig flytning
 • problem efter ett gynekologiskt ingrepp som nyligen genomförts
 • akuta problem i samband med barnlöshetsbehandling

Jourförlossningens patienter

Gravida ska kontakta jourförlossningen i följande fall:

 • blodig flytning
 • ovanligt kraftiga magsmärtor
 • för tidiga sammandragningar
 • fostervattnet går eller misstanke om detta
 • avtagande fosterrörelser
 • symtom på graviditetsförgiftning förvärras
 • hepatossymtom förvärras
 • den gravida har varit med om en olycka.

Vid andra tillstånd ska du först kontakta den egna rådgivningen eller hälsovårdscentralen där du vid behov får en remiss till Tays (Tammerfors universitetssjukhus).

Vård på jouren för gynekologi och förlossning

Patienterna ska ta ett könummer och anmäla sig hos sekreteraren i nummerordning. Brådskande fall behandlas först. Barnmorskan som tar emot patienten bedömer vårdbehovet. Kvinnor som kommer för att föda prioriteras alltid.

Om barnmorskan bedömer att patientens tillstånd inte kräver akut vård hänvisas patienten exempelvis till rådgivning eller hälsovårdscentral.

De patienter som bedöms som brådskande går förbi icke-brådskande patienter även om dessa anlänt tidigare. Därför måste icke-brådskande patienter ibland vänta flera timmar på vård. Det tar ungefär två timmar innan blodprovssvaren fås.

På förlossningsjouren undersöks patienten av en barnmorska och vid behov av en läkare. Läkaren eller barnmorskan bedömer behovet av undersökningar och därför görs till exempel ultraljudsundersökningar eller uppföljning av fostrets hjärtljud inte som rutin.

En anhörig kan vanligen vara tillsammans med patienten hela tiden, dock inte vid mycket allvarliga eller brådskande tillstånd.

Om patientens tillstånd inte kräver ytterligare undersökningar eller uppföljning kan vården fortsätta vid den remitterande enheten i öppenvården. Patienten kan också överflyttas till en vårdavdelning, förlossningssalen eller akutmottagningen Acuta.

Lokaler och personal

På jouren för gynekologi och förlossning finns mottagnings- och undersökningsrum samt övervakningsrum. Patienten och hennes anhöriga kan vänta på undersökningar i väntsalen.

Observera att jouren för gynekologi och förlossning inte är ett lämpligt ställe för barn.

Mat serveras inte till patienterna på jouren. Vid behov kan mellanmål och drycker köpas i sjukhusets kafeteria eller automaterna i huvudentrén.

På jouren finns två eller tre barnmorskor, en eller två jourläkare och en sekreterare dygnet runt. Vi tar hand om 12 000 patienter och föderskor per år.

Ansvariga

Ansvarsläkare Kati Jalkanen
Avdelningsskötare Riitta Saarela