Jour för tand- och munsjukdomar

I Tays Jour Acuta finns tandjouren för alla kommuner inom Birkalands sjukvårdsdistrikt. Tammerfors ansvarar för dess verksamhet. Där finns också specialsjukvårdens jourmottagning för mun- och käksjukdomar, som Tays ansvarar för.

Vid tandjouren ges akut vård i följande situationer:

 • kraftig tandvärk då smärtillande läkemedel inte hjälper och man inte kan sova
 • ökad lokal svullnad med ursprung i tänder i mun eller ansikte
 • kraftig smärta efter utdragning av tand eller annan tandvård, tilltagande svullnad eller fortsatt blödning
 • symtom kring tänder eller mun, som är förknippat med feber
 • olycksfall, där en tand har lossnat helt eller blivit lös
 • tandställning som lossnat så att den sticker eller skaver mot munnens slemhinnor.

Vid tandjouren behandlas inte:

 • tandvärk som lindras med smärtstillande läkemedel
 • tandsprickor, lagningar som lossnat
 • problem med tandprotes
 • problem med avtagbara tandställningar
 • lindriga lokala svullnader i tandkött
 • slemhinneförändringar
 • skador i mjölktänder, om de inte utgör ett hinder för att stänga munnen.

Du som kommer till tandjouren kan vänta på kallelse i C-väntsalen. Du behöver inte anmäla dig till tandjouren.

Tandjour för Tammerforsbor

Vardagar klockan 8–17 är tandjouren endast avsedd för Tammerforsbor. Tidsbokning måndag till fredag klockan 8–18 på telefon 03 565 70111. Vid övriga tider kontakta hälsotjänsternas rådgivning på 10023 eller mobiltelefon 03 565 70023.

Tandjour för invånare i andra kommuner

Invånare i andra kommuner i Birkaland får akut vård vid tandproblem vardagar under tjänstetid klockan 8–15 på tandläkarmottagningen vid hälsocentralen i den egna hemkommunen. I vissa kommuner fortsätter jouren även utanför tjänstetid. Du får närmare information från hälsostationen i din hemkommun.

Under veckoslut och helger är tandjouren för alla kommuner centraliserad till Tays Jour Acuta. Tidsbokning klockan 8–12 på telefon 03 565 70115.

Specialsjukvårdens jourmottagning för mun- och käksjukdomar

Jouren finns vardagar under tjänstetid klockan 7.30–15.30 på polikliniken för mun- och käksjukdomar. Behandling kräver alltid remiss, med undantag av akuta nödsituationer. Vi rekommenderar att läkaren eller tandläkaren som skickar patienten för behandling även kontaktar jourpersonalen per telefon. Om patienten kommer till polikliniken under tjänstetid strävar man efter att hjälpa patienten snabbare och effektivare jämfört med andra tider.

Utanför tjänstetid kan jourpersonal från specialsjukvården inom mun- och käksjukdomar kallas in per telefon för att bistå med vård vid Acuta. Syftet med jouren är att snabbt och effektivt inleda undersökningar och behandlingar av patienter vars behandling av sjukdom, skada eller annat symtom kring mun och käke kräver sjukhusförhållanden eller snabbt kan utvecklas till situationer som kräver sjukhusförhållanden.

Jourpersonalen bestämmer utifrån sina undersökningar om patienten tas in på sjukhusets bäddavdelning för fortsatta undersökningar, uppföljning eller intravenös stark läkemedelsbehandling, eller om situationen kräver att operationsteamet larmas in omedelbart. Även patientens eventuella övriga sjukdomar, utöver det lokala akuta tillståndet eller symtomets svårighetsgrad, inverkar på beslutet om jourpatienten ska tas in för sjukhusvård.

Jourpersonalen vid specialsjukvården för mun- och käksjukdomar kallas för att bistå med vård eller så konsulteras hen per telefon bland annat i följande situationer:

 • infektion som sannolikt orsakats av en tand eller tandbehandling, som är förknippad med snabbt tilltagande svullnad inuti munnen eller kring ansikte, underkäke eller hals, stelhet i käke, kraftig smärta, sväljningssvårigheter eller generella symtom, såsom feber, andningssvårigheter eller i övrigt försvagat allmäntillstånd
 • skada i ansiktets område orsakad av ett olycksfall (misshandel, krock, annat trauma), som är förknippad med redan kända frakturer eller misstanke om frakturer i underkäken eller mellanansiktet
 • omfattande kontusionsskada i tänder (flera tänder är lösa eller avbrutna, kontusioner i tandkött och mjukvävnad) eller annat traumatiskt sår eller en kontusion kring mun och käke som kräver omfattande korrigering
 • efterblödning orsakad av tandutdragning eller annan munkirurgisk åtgärd, som inte koagulerar efter 45 minuters kompression
 • luxation av underkäke eller akut käkspärr
 • långvarig outhärdlig smärta kring mun och käke, som inte lindras med smärtstillande läkemedel som tas oralt.

Ansvarig

Specialsjukvårdens jourmottagning för mun- och käksjukdomar: övertandläkare Kimmo Suomalainen